Turystyka górska dla każdego

fot. Radio Rodzina

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zadania dotyczą turystyki górskiej osób z niepełnosprawnościami w 2024 roku.

Jeszcze do 11 kwietnia organizacje pozarządowe mogą aplikować w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego o środki z PFRON na aktywną organizację czasu wolnego dla osób z niepełnosprawnościami. Przykładem mogą być wycieczki terenowe, w tym wycieczki górskie czy zakup niezbędnego sprzętu (wózki, rowery, akcesoria).

W środę 3 kwietnia 2024 r. w Parku Wschodnim we Wrocławiu odbyła się prezentacja sprzętu, który został przetestowany przez podopiecznych Stowarzyszenia Bonitum; osoby z różnym spektrum niepełnosprawności, a także ich opiekunów i asystentów. Aktywny udział i takie inicjatywy pomagają realnie przełamywać bariery.

Posłuchaj:

Cz. 1.

Cz. 2.

Cz. 3.

Emisja 5 kwietnia po godz. 14:10.

Zob. też:

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content