Grupa Johanneum

Kontakt


Radio Rodzina

Radio Rodzina jest rozgłośnią niekomercyjną, która utrzymuje się wyłącznie z dobrowolnych wpłat radiosłuchaczy. Dla wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć naszą działalność podajemy numer rachunku bankowego:
Johanneum - grupa medialna Archidiecezji Wrocławskiej
nr konta 69 1600 1462 1813 6262 6000 0001
wpłaty z tytułem: DAROWIZNA NA RADIO RODZINARadio Rodzina ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław

Sekretariat tel. +48 71 327 11 97 sekretariat@radiorodzina.pl

Emisja tel.+48 71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl

Newsroom tel. +48 71 327 12 85 newsroom@radiorodzina.pl

Serwis internetowy webmaster@radiorodzina.pl