Ramówka

PONIEDZIAŁEK

PASMO PORANNE— Krzysztof Pieszko


5:00 Godzinki
6:00 Msza święta z Jasnej Góry
7:00 – 10:00 – Konkurs „Aktywna rodzina”
7:15 Kalendarium historyczne
7:30 Kalendarium muzyczne
7:45 Polecamy na dziś
8:10 Poranny Gość
9:15 Przegląd prasy i portali internetowych
9:45 Co słychać we wrocławskim MPK
10:15 Przystanek kultura

PASMO POŁUDNIOWE — Grzegorz Kryszczuk

11:45 – Intencje
12:00 – Modlitwa południowa
13:10 – Dziś w Kościele
14:00 – Radiowy Klub Seniora
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:30 – Co słychać we wrocławskim MPK

PASMO POPOŁUDNIOWE – Katarzyna Aszkiełowicz

16:15 – Kalendarium muzyczne
16:45 – Kalendarium historyczne
17:10 – Oblicza Wrocławia
18:00-20:00 – Kiedyś to grali – program muzyczny
18:30 – Znalezione w internecie
20:00 – Wieczorna publicystyka – Program Liceum Salezjańskiego i Katolickiego Stowarzyszenia
Młodych
21:00 – Apel Jasnogórski
22:00 – Serwis Radia Watykańskiego

WTOREK

PASMO PORANNE— Katarzyna Aszkiełowicz i Krzysztof Pieszko

5:00 Godzinki
6:00 Msza święta z Jasnej Góry
7:00 – 10:00 – Konkurs „Aktywna rodzina”
7:15 Kalendarium historyczne
7:30 Kalendarium muzyczne
7:45 Polecamy na dziś
8:10 Poranny Gość
9:15 Przegląd prasy i portali internetowych
10:15 Przystanek kultura

PASMO POŁUDNIOWE — Maciej Bierć

11:45 – Intencje
12:00 – Modlitwa południowa
13:10 – Dziś w Kościele
14:00 – Dolny Śląsk z bliska
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

PASMO POPOŁUDNIOWE – Maciej Bierć

16:15 – Kalendarium muzyczne
16:45 – Kalendarium historyczne
17:10 – Oblicza Wrocławia

PASMO WIECZORNE – Konrad Pikula

18:00 – 20:00 – Bilet – wieczorny konkurs
18:30 – Znalezione w internecie
20:00 – Wieczorna publicystyka – Programy duszpasterstw akademickich  – Redemptor, Wawrzyny, Antonii i Maciejówka
21:00 – Apel Jasnogórski
22:00 – Serwis Radia Watykańskiego

ŚRODA

PASMO PORANNE— Katarzyna Aszkiełowicz 

5:00 Godzinki
6:00 Msza święta z Jasnej Góry
7:00 – 10:00 – Konkurs „Aktywna rodzina”
7:15 Kalendarium historyczne
7:30 Kalendarium muzyczne
7:45 Polecamy na dziś
8:10 Poranny Gość
9:15 Przegląd prasy i portali internetowych
9:45 – Pij wodę
10:15 Przystanek kultura

PASMO POŁUDNIOWE — Grzegorz Kryszczuk

11:45 – Intencje
12:00 – Modlitwa południowa
13:10 – Dziś w Kościele
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:10 – Rozmowy o wielokulturowości i edukacji

PASMO POPOŁUDNIOWE – Piotr Lipieta

16:15 – Kalendarium muzyczne
16:30 – Pij wodę
16:45 – Kalendarium historyczne
17:10 – Oblicza Wrocławia
18:00 – 20:00 – Bilet – wieczorny konkurs
18:30 – Znalezione w internecie
21:00 – Apel Jasnogórski
22:00 – Serwis Radia Watykańskiego

CZWARTEK

PASMO PORANNE— Katarzyna Aszkiełowicz i Krzysztof Pieszko

5:00 Godzinki
6:00 Msza święta z Jasnej Góry
7:00-10:00 – Konkurs „Aktywna rodzina”
7:15 Kalendarium historyczne
7:30 Kalendarium muzyczne
7:45 Polecamy na dziś
8:10 Poranny Gość
9:15 Przegląd prasy i portali internetowych
10:15 Przystanek kultura
11:00 Szkoła pieniądza

PASMO POŁUDNIOWE — Maciej Bierć

11:45 – Intencje
12:00 – Modlitwa południowa
13:10 – Dziś w Kościele
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:30 – Co słychać we wrocławskim MPK
15:45 – Pij wodę

PASMO POPOŁUDNIOWE – Maciej Bierć 

16:15 – Kalendarium muzyczne
16:45 – Kalendarium historyczne
17:10 – Oblicza Wrocławia

PASMO WIECZORNE – Konrad Pikula

18:00 – 20:00 – Bilet – wieczorny konkurs
18:30 – Znalezione w internecie
19:10 – Szkoła pieniądza
20:00 – Rozmowy o wielokulturowości i edukacji
21:00 – Apel Jasnogórski
22:00 – Serwis Radia Watykańskiego

PIĄTEK

PASMO PORANNE— Krzysztof Pieszko

5:00 Godzinki
6:00 Msza święta z Jasnej Góry
7:00-10:00 – Konkurs „Aktywna rodzina”
7:15 Kalendarium historyczne
7:30 Kalendarium muzyczne
7:45 Polecamy na dziś
8:10 Poranny Gość
9:15 Przegląd prasy i portali internetowych
10:15 Przystanek kultura
11:15 Radiowe spotkania z książką

PASMO POŁUDNIOWE — Grzegorz Kryszczuk

11:45 – Intencje
12:00 – Modlitwa południowa
12:10 – Kwadrans akademicki – audycja Papieskiego Wydziału Teologicznego
13:10 – Dziś w Kościele
14:20 – Przegląd prasy katolickiej
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:45 – Oblicza Wrocławia

PASMO POPOŁUDNIOWE – Katarzyna Aszkiełowicz

16:00-19:00 – Więcej kultury
16:15 Kalendarium muzyczne
16:45 – Kalendarium historyczne
18:00 – 20:00 – Wieczorny konkurs na bilet
18:30 – Znalezione w internecie
21:00 – Apel Jasnogórski
22:00 – Serwis Radia Watykańskiego

SOBOTA

9:00 – Muzyka ze starej płyty
9:30 – „Bitwa warszawska – stulecie wiktorii”
10:00 – PORT dla nauki
11:45 – Intencje
12:00 – Modlitwa południowa
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
16:00 – Wrocław miasto spotkań i tolerancji
18:30 – Msza Święta z wrocławskiej katedry
21:00 – Apel Jasnogórski
22:00 – Serwis Radia Watykańskiego
22:30 – Muzyczne Dary

NIEDZIELA

8:15 – Jestem z Wrocławia
9:00 – Muzyka ze starej płyty
10:00 – Msza Święta z wrocławskiej katedry
11:45 – Intencje
12:00 – Modlitwa południowa
12:15 – Koncert Życzeń
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
19:15 – Ormiański kwadrans – pierwsza i trzecia niedziela miesiąca
20:15 – Jestem z Wrocławia
21:00 – Apel Jasnogórski
22:00 – Serwis Radia Watykańskiego
22:30 – „Bitwa warszawska – stulecie wiktorii”
23:00 – Muzyczne Dary

Skip to content