Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego uchyla nakaz zapłaty wydany na podstawie „lichwiarskiej” pożyczki

fot. Radio Rodzina

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Bytomiu z 6 października 2005 roku. Nakaz wydany był na podstawie umowy pożyczki, w której zastrzeżone zostały „lichwiarskie” odsetki w wysokości 9% za każdy dzień zwłoki w spłacie.

Dysproporcja pomiędzy kwotą pożyczki w wysokości 500,00 złotych, a odsetkami za zwłokę w spełnieniu świadczenia pieniężnego w wysokości 9 % dziennie wyniosła 3 285% rocznie. Pozwany o wydanym wobec niego nakazie dowiedział się dopiero od komornika. Jak ustalono na dzień 13 kwietnia 2021 roku komornik wyegzekwował od dłużnika kwotę 53 463,74 złotych, czyli ponad 100 krotność pożyczonego kapitału. Według Prokuratora Generalnego sprawa ta jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego – mówi nasz Poranny Gość Marcin Warchoł Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. praw człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Posłuchaj:

Kontakt do ministerstwa sprawiedliwości kontakt@ms.gov.pl

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content