Rekrutacja na studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu

fot. Radio Rodzina

Teologia jest bardzo potrzebna do pełnienia posług w Kościele. Wspomaga służbę lektorów, akolitów, katechistów i diakonów stałych. Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć wiedzę, potrzebne kompetencje oraz pogłębić wiarę.

Do 15 lipca trwa I etap rekrutacji na studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Uczelnia oferuje bezpłatne, dzienne studia na kierunkach takich jak: teologia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także studia zaoczne czy podyplomowe kierunki (Psychoterapia, Nauki o rodzinie etc.). Jeżeli na wybranych kierunkach nadal będą wolne miejsca, wówczas odbędzie się II tura naboru. Potrwa ona do 25 września.

Dziś audycja poświęcona przede wszystkim kierunkowi teologia. Nowością są specjalności, które oferuje uczelnia. W studiu ks. prof. Dominik Ostrowski, prorektor ds. naukowo-dydaktycznych PWT, Katarzyna Szalast – studentka teologii, magister farmacji, żona i mama, Łukasz Ligorowski – z Działu Promocji uczelni.

Posłuchaj:

Cz. 1.

Cz. 2.

Cz. 3.

Cz. 4.

Cz. 5.

Strona rekrutacyjna PWT we Wrocławiu: https://irk.pwt.wroc.pl/pl/

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content