Pomoc ma moc #11

fot. Radio Rodzina

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.

W cyklu audycji „Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc ma moc” omówimy cele i zadania Funduszu Sprawiedliwości oraz porozmawiamy z zaproszonymi ekspertami o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wskażemy gdzie szukać pomocy oraz przedstawimy bezpłatne formy wsparcia dostępne w placówkach tworzących ogólnopolską Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Audycja realizowana jest we współpracy z Funduszem Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W najnowszej audycji podejmiemy temat trudnej do zdefiniowani i obecnej stosunkowo od niedawna cyberprzestępczości. Kto jest nią zagrożony i jakie może przyjmować formy? Kiedy działalność w przestrzeni wirtualnej staje się realnym czynem, za który sprawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej? O zdefiniowanie pojęcia przestępczości poprosiliśmy mecenasa Norberta Koleśnika ze Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju.

Odcinek 21

Odcinek 22

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content