Działamy dla lepszej Polski

mat.pras.

Projekt pod nazwą „Działamy dla lepszej Polski” – cykl radiowych audycji informacyjno-edukacyjnych, ma na celu zwiększenie świadomości słuchaczy i internautów o zadaniach publicznych realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Odcinek 17:

Temat audycji: Wsparcie osób w wieku emerytalnym. Program „Aktywni+”.
Opis audycji: Głównym celem programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. To m.in. wsparcie aktywnego starzenia się
i uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez dofinansowanie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.
Ekspert: Barbara Kamińska – Skowronek, koordynator projektu realiowanego w ramach programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025. Projekt pt. „Senioralny hub Edukayjno – Opiekuńczy’ realizowany jest przez Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.
Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content