Rekordowy wynik finansowy Portu Lotniczego Wrocław

Fot. mat. pras.

Niemal 38,5 miliona złotych – to wynik finansowy brutto Portu Lotniczego Wrocław osiągnięty w 2023 roku. Wrocławskie lotnisko w zeszłym roku zarobiło o ponad 11 milionów złotych więcej niż w roku 2022. Zarząd spółki po zaprezentowaniu wyników podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy otrzymał absolutorium.

– Doskonałe wyniki finansowe to bardzo dobra wiadomość nie tylko dla Portu Lotniczego Wrocław, ale
również wszystkich pasażerów korzystających z wrocławskiego lotniska. W wymagających czasach dla
przedsiębiorstw oferujących usługi potrafimy nie tylko sprostać wymaganiom rynku, ale również inwestować zarabiane środki w rozwój zwiększając tym samym nie tylko nasz potencjał biznesowy, ale i całego regionu – zaznacza Cezary Pacamaj, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

Port Lotniczy Wrocław w 2023 roku osiągnął rekordowe przychody na poziomie ponad 450 milionów złotych, notując wzrost rok do roku o niemal 14%. Największe wzrosty przychodów (50%) zanotowano z tytułu usług lotniskowych, czyli opłat za lądowanie, obsługę pasażera czy parkowanie statków powietrznych. Niemal o 40% wzrosły również przychody z tytułu usług pozalotniskowch takich jak: wynajem powierzchni komercyjnej czy powierzchni reklamowej. Wzrost poniesionych przez spółkę kosztów rok do roku wyniósł 11,7%. Największe wzrosty kosztów zanotowano w obszarze energii (elektrycznej, cieplnej i wodnej) – 128,2%.

– Dobrze zarządzane lotnisko musi stać pewnie na dwóch nogach. Z jednej strony powinno osiągać przychody za swoją działalność lotniczą, z drugiej powinno maksymalizować zyski z tytułu usług pozalotniskowych. Dokładnie tak wyglądał rok 2023, co docenili akcjonariusze Portu Lotniczego Wrocław udzielając zarządowi absolutorium. Jest to potwierdzenie realizacji celów, które przed nami postawiono – podkreśla Karol Przywara, wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław.

Zapewnione finansowanie największej inwestycji w historii lotniska

Bardzo dobre wyniki finansowe to doskonały moment na planowanie rozwoju Portu Lotniczego Wrocław. W najbliższych latach dzięki wsparciu funduszy europejskich, zostanie zrealizowana inwestycja w część operacyjną wrocławskiego lotniska, jak również rozbudowany zostanie obecnie wykorzystywany terminal pasażerski. Będzie to możliwe dzięki emisji obligacji długoterminowych zorganizowanej przez Bank Pekao S.A. Umowa podpisana w połowie czerwca 2024 umożliwi spółce pozyskanie 550 mln PLN.

Mat. pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content