Prezydent Jacek Sutryk z absolutorium

mat. prasowe

Rekordowe inwestycje poprawiające jakość życia w mieście, coraz większe wydatki na zieleń i transport, a to wszystko przy wynikających z działań poprzedniego rządu, niewielkich wpływach z podatków PIT i CIT. O tym m.in. mówił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, podsumowując minione 12 miesięcy. Rada Miejska udzieliła absolutorium i przyjęła kolejny raport o stanie miasta.
Prezydent Wrocławia uzyskał absolutorium za realizację ubiegłorocznego budżetu. Za głosowało 24 radnych, 1 radny był przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.

– Rok 2023 to rok zakończenia rekordowych inwestycji. Inwestycji, które znacząco poprawiły jakość życia w mieście. Mam tu na myśli m.in. trasę tramwajowo-autobusową na Nowy Dwór i tramwajową przez Popowice. Także otwarcie mostów Pomorskich, mostów Chrobrego, przedszkola przy al. Hallera czy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej. A to wszystko przy zmniejszonych przychodach miasta z podatków PIT i CIT, czyli trwających od lat konsekwencji wprowadzenia przez poprzedni rząd Polskiego Ładu – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Przy czym, wracając pamięcią do roku 2023, chciałbym raczej przywołać nadzieję. Nadzieję na zmianę w myśleniu o Polsce, w postrzeganiu samorządu, który na powrót ma szansę stać się zauważalnym przez centralne władze fundamentem silnego kraju – dodaje.

FINANSE WROCŁAWIA

Po rozliczeniu w całości budżetu za poprzedni rok podstawowe dane wyglądają następująco: wpływy do budżetu miasta w 2023 r. wyniosły 6,3 mld zł. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie blisko 7 mld zł, co skutkowało wykonaniem deficytu budżetowego na poziomie blisko 600 mld zł (282 miliony mniej, niż było planowane).
Największe wydatki zostały przeznaczone na oświatę: 2,3 miliarda złotych, czyli o 367 milionów więcej niż w roku 2022. Następnie na transport: 1,5 miliarda złotych, czyli o niemal 200 milionów więcej niż w 2022 roku. Z kolei na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 664 miliony złotych, czyli o 248 milionów więcej niż rok wcześniej.
ILE  STRACIŁ WROCŁAW  

W wyniku działań poprzedniego rządu nastąpił ogromny spadek wpływów do budżetu miasta z podatku PIT i CIT – w 2023 r. wpływy wyniosły 1,7 miliarda złotych. Niekorzystne zmiany podatkowe od 2019 roku sprawiły, że Wrocław stracił aż 1,2 mld złotych.

Spadek dochodów z tytułu PIT przy wysokim poziomie inflacji oraz wzroście wynagrodzeń (wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku wyniósł 12,7%) miał istotny wpływ na ostateczny poziom budżetu miasta za rok 2023.

REKORDOWE WYDATKI NA INWESTYCJE

W ubiegłym roku Urząd Miasta przeznaczył niemal 980 milionów złotych na inwestycjew poprawę jakości życia mieszkańców Wrocławia. To o 35 milionów więcej, niż w roku ubiegłym. Największą część z tych środków przeznaczyliśmy na transport i oświatę.

– Kupiliśmy między innymi 13 elektrycznych autobusów, zrealizowaliśmy umowy na tramwaje Gamma i realizujemy na Pesy.  Zrewitalizowaliśmy także skwer Niemena i skwer przy ul. Gazowej. Poza tym urządziliśmy na nowo park przy ul. Kunickiego.  Oddaliśmy do użytku m.in. odnowioną ul. Asfaltową i ul. Lutosławskiego, drugą część  obwodnicy Leśnicy z nowym wiaduktem i poszerzoną ulicą Kosmonautów. Nie można też zapomnieć o inwestycjach związanych z rewitalizacją wrocławskich kamienic, podwórek oraz kompleksową przebudową placówek oświatowych, które także są dla mieszkańców Wrocławia niezwykle ważne – wymienia Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

LICZBA MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA

Według danych GUS we Wrocławiu mieszka ok. 674 tysięcy osób, co daje nam kolejny raz trzecie miejsce w kraju – po Warszawie i Krakowie.
Z kolei na podstawie zużycia wody MPWiK szacuje, że w 2023 roku było nas 850 tysięcy. W związku z tym, że różnica w danych jest znaczna  Pracowni Demografii i Statystyki Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego zlecone zostało określenie tej danej. Według jej szacunków, na koniec 2022 roku, we Wrocławiu mieszkało 893,5 tysiąca osób. A więc jeszcze więcej, niż obliczyło MPWiK.

EDUKACJA

Wydatki na wrocławską edukację stanowią największą część budżetu miasta. W 2023 r. wydatki bieżące poniesione na oświatę to ponad 2,3 mld złotych (co stanowiło ponad 37% budżetu Wrocławia), natomiast kwota subwencji oświatowej oraz dotacji przedszkolnej, jaką otrzymało miasto wynosiły nieco ponad 1 mld złotych. Pozostałą część kosztów na oświatę oraz wynagrodzenia dla nauczycieli gmina Wrocław musiała pokryć z własnego budżetu.

– Działania edukacyjne to między innymi inwestycje w infrastrukturę szkolną i przedszkolną. Co roku wykorzystujemy m.in. wakacje na przeprowadzenie tego typu prac, które znacząco wpływają na poprawę bezpieczeństwa i komfortu w naszych placówkach. W 2023 roku na wakacyjne remonty przeznaczyliśmy ponad 21 mln złotych. Otworzyliśmy też nowoczesny Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Asfaltowej za ponad 57 mln złotych oraz przedszkole przy al. Hallera za ponad 15 mln złotych – dodaje Jacek Sutryk. – Dzięki m.in. tym działaniom oraz współpracy z inwestorami prywatnymi, stworzyliśmy w 2023 r. 550 nowych miejsc przedszkolnych i powstają kolejne.

OPIEKA NAD NAJMŁODSZYMI WROCŁAWIANAMI

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach i klubach dziecięcych we Wrocławiu przekracza 30 proc. Z kolei wskaźnik „użłobkowienia”, czyli dostępności miejsc w instytucjach opieki w stosunku do liczby dzieci wynosi niemal 64 proc.
Łącznie było (w 2023 r.) 8,5 tysiąca miejsc w żłobkach, 645 miejsc w klubach dziecięcych oraz 470 miejsc w formule dziennego opiekuna. Dzięki czemu każdy maluch znalazł miejsce w tego typu placówkach.
W ubiegłym roku po rekrutacji terminowej zostało ponad 800 wolnych miejsc. Otwarty został także – po kompleksowej przebudowie – żłobek przy ul. Dokerskiej.

OCHRONA ZDROWIA

Ponad 8,2 mln złotych to wydatki na ochronę i promocję zdrowia w 2023 roku. Z programów edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych skorzystało ponad 141,5 tysięcy mieszkańców Wrocławia. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się też program leczenia niepłodności metodą in vitro.
– Rekordowa liczba osób skorzystała z miejskiego programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Tylko w 2023 r. było to ok. 170 par. Z kolei od początku funkcjonowania mieliśmy ok. 1,7 tys. zgłoszonych par, a na świat przyszło blisko 270 dzieci. Miasto wydało na ten cel w sumie 4,8 mln złotych – mówi prezydent Jacek Sutryk.

Z kolei tysiąc osób uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych dotyczących macierzyństwa oraz opieki nad matką i dzieckiem. Realizowany był też pilotażowy program Pokoje Narodzin. Natomiast z programu profilaktyki raka skóry skorzystało pond 5 tysięcy osób, a z wieloletniego programu profilaktyki raka piersi 6,3 tysiące kobiet.

DOFINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA

W 2023 roku miasto przeznaczyło pół miliona złotych na zakup sprzętu dla wrocławskich szpitali i innych podmiotów leczniczych. Pieniądze przekazane zostały m.in.: Klinice Angiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej, Dolnośląskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im T. Marciniaka i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu o Profilu Rehabilitacyjnym Sióstr św. Elżbiety we Wrocławiu.

DZIAŁANIA ZIELONE I ANTYSMOGOWE

W 2023 roku we Wrocławiu zlikwidowano łącznie 2074 piece i liczba ta sukcesywnie rośnie. W ramach programów KAWKA i KAWKAplus, od 2014 do końca 2023 roku, usuniętych zostało ponad 15,5 tysiąca kopciuchów Na program KAWKAplus z budżetu w 2023 roku przeznaczono 9,3 miliona złotych. Natomiast od początku istnienia programów KAWKA i KAWKAplus (od 2014 roku) 143 miliony złotych.

– Od kilku lat roku zwiększamy też nakłady na zieleń. W 2023 roku wydaliśmy na ten cel ponad 55,8 milionów złotych. Rok wcześniej ok. 39 mln złotych. Tu wymienić należy m.in. ukończenie zazieleniania ulicy Legnickiej i ulicy Lotniczej. To właśnie tam pojawiło się niemal tysiąc nowych drzew, a ulice stały się jednymi z pierwszych „zielonych tętnic  miasta”. Ponad tysiąc nowych drzew pojawiło się też wzdłuż nowej trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. To również w 2023 roku rozpoczął się proces jednej z najważniejszych zielonych inwestycji we Wrocławiu, czyli zazielenienia pl. Nowy Targ – wymienia Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.
Wzrósł też odsetek ludności mieszkającej w odległości 300 metrów od terenów zielonych. Wynosi on blisko 84 proc. w całym mieście i ponad 95,6 proc. w obszarze śródmiejskim.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA I ROWEROWA

W 2023 roku na wydatki bieżące związane z transportem publicznym przeznaczono 694 mln zł (w 2022 r. – 568 mln zł). Odnotowano także wzrost liczby pasażerów, przekładający się na wzrost liczby sprzedanych biletów w stosunku do 2022 r. W 2023 r. poprzez system URBANCARD Wrocławska Karta Miejska sprzedano blisko 36 mln z biletów.

Poza tym, w związku z uruchomieniem w 2023 r. torowiska na Popowicach oraz nowej trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór wdrożono nowe „trasowanie” linii tramwajowych i autobusowych w mieście.

Z kolei na realizację zadań związanych z wdrażaniem polityki rowerowej w mieście przeznaczono 18 mln zł (bez kosztów funkcjonowania Wrocławskiego Roweru Miejskiego). Łącznie w 2023 roku zrealizowano ok. 14 km nowych tras rowerowych. Wprowadzono też strefy uspokojonego ruchu na ponad 9 km ulic, dzięki czemu na koniec 2023 roku suma długości tras przyjaznych rowerzystom wynosiła ponad 1428 km.

Natomiast jednymi z ważniejszych inwestycji rowerowych oddanych w 2023 roku można wskazać rowerowe połączenia Nowego Dworu oraz Popowic z centrum miasta.

INWESTYCJI CIĄG DALSZY

– Wszyscy mamy świadomość, że takie dziedziny jak: transport publiczny, edukacja, zdrowie, rewitalizacja kamienic czy ekologia nadal będą wymagać właściwej wizji, potężnych inwestycji i ogromnego nakładu pracy. O tym nie możemy zapomnieć i nie zapominamy. Przykładem tego jest choćby zazielenianie Nowego Targu, planowana budowa trasy tramwajowej na Maślice i Jagodno, czy trwająca budowa nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej i Zwycięskiej. To wszystko realizujemy i przygotowujemy, by z roku na rok podwyższać jakość życia w naszym mieście – podsumowuje Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Wierzę, że przed nami niesamowita, co nie oznacza, że wolna od wyzwań, kadencja. Wierzę, że wspólnie pokażemy, że Wrocław jest niezmiennie najważniejszym z priorytetów naszej pracy. Wierzę, że w służbie dla naszego miasta będziemy potrafili wznieść się ponad partykularyzmy – dodaje.

Prezydent rozpoczął obrady od przedstawienia radnym ,,Raportu o stanie gminy”,  to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez Urząd Miejski Wrocławia, w tej debacie udział wzięli także mieszkańcy Wrocławia.
Rada Miejska udzieliła Prezydentowi wotum zaufania, a następnie zagłosowała za udzielenie absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu – za głosowało 24 radnych, 11 wstrzymało się od głosu, przy jednym głosie przeciw.

Radni podczas sesji podjęli ważne decyzje ws. zmian dostosowujących przepisy do regulacji udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom – w uchwale przedłużono możliwość udzielania takiej pomocy do 30 czerwca 2031r.

We Wrocławiu powstały Branżowe Centra Umiejętności – to nowy typ placówki oświatowej. Branżowe Centra Umiejętności, to zaawansowane technologicznie placówki kształcenia zawodowego, które łączą szkoły, uczelnie
i poszczególne branże – kluczowe dla rozwoju gospodarki. Ponadto placówki te dadzą możliwość kształcenia, szkolenia i egzaminowania nie tylko uczniów, ale też nauczycieli, studentów czy pracowników różnych branż. Dzięki uchwale podjętej na sesji, placówki te zostają włączone do szkół przy Lotniczych Zakładach Naukowych i przy Centrum Kształcenia Zawodowego.

Mając na względzie zwiększone potrzeby w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, Rada zagłosowała za możliwością wprowadzenia nowej usługi o pomocy sąsiedzkiej.

W związku z koniecznością zaktualizowania zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, należało zmienić warunki, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania dotacji na prace konserwatorskie. Przedstawiona Radzie uchwała w tej kwestii, także uzyskała akceptację radnych.

W trakcie obrad przystąpiono do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie elektrocieplowni pomiędzy ulicą Łowiecką i rzeką Odrą/Topolowej, Cedrowej, Wileńskiej, Węgierskiej, Centralnej oraz linii kolejowej/Bardzkiej, Owocowej oraz linii kolejowej /Głównej i Marszowickiej oraz rzeki Bystrzycy/Racławickiej i Życzliwej oraz rzeki Ślęzy. Rada uchwaliła także kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Brylantowej i Nefrytowej /Ignacego Mościckiego, Semaforowej, Pakistańskiej i Wietnamskiej/Gajowej i Jana Władysława Dawida/Mikołowskiej.  Nadano nazwy:
– nowym ulicom: Jana Sibeliusa/Dziewannowa;
– rondom Janiny Lewandowskiej/Nad Olszówką Krzycką;
– skwerom: Edmunda Kajdasza/ks. Dietricha Bonhoeffera/Dolnośląskich Harcerzy.

Rada Miejska delegowała ze swego grona radnych – Dominikę Kontecką oraz Sławomira Czerwińskiego do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także Roberta Suligowskiego do Komitetu Sterującego w sprawie Strategii Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi we Wrocławiu.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content