Opowiedz, co chcesz mieć w parku przy Kminkowej. Rozpoczynają się konsultacje społeczne w jego sprawie

Mat. Pras.

Zbiornik wodny z pomostami, terenowe urządzenia sportowe, tor rolkowy, górka saneczkowa – to tylko niektóre z propozycji, zawartych w koncepcjach projektowych parku na Lipie Piotrowskiej. 12 czerwca Miasto rozpoczyna konsultacje, które potrwają do 4 lipca. Opinie będą zbierane online oraz stacjonarnie. 

Całkowita powierzchnia parku w rejonie ul. Kminkowej, Fryzjerskiej i Kurkumowej wyniesie ok. 3,2 hektara. To mniej więcej tyle, ile wynosiłaby powierzchnia wrocławskiego rynku, gdyby ten nie miał żadnej zabudowy w centralnej części. 

Większość terenu pod przyszły park nadal jest we władaniu Skarbu Państwa, ale Miasto prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania tych działek. Prezydent Jacek Sutryk zwrócił się o to do KOWR jeszcze w ubiegłym roku. – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest przychylny naszym zamiarom, jednak oczekuje przedstawienia projektu, jak ten park miałby wyglądać. Chcemy rozpoznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców, dlatego przedstawiamy do analizy dwie propozycje – mówi dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Jacek Mól.

Kiedy i jak wziąć udział w konsultacjach?

Dziś (12 czerwca) na stronie https://www.wroclaw.pl/rozmawia/ pojawi się e-formularz, który da szansę wypowiedzi online. Będzie można to zrobić do 4 lipca. Miasto przewiduje również konsultacje w trybie stacjonarnym. – 20 czerwca o godz. 17.30 w CAL-u przy ul. Tymiankowej odbędzie się spotkanie warsztatowe, na którym będą przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej oraz projektanci. Mieszkańcy będą mieli szansę wypowiedzieć się na temat swoich oczekiwań co do tej przestrzeni – wyjaśnia Krzysztof Ziental z Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego.

Na ten moment na stole są dwie koncepcje urządzenia parku. Obie zakładają bogaty program sportowo-rekreacyjny, ale zdecydowanie różnią się rozplanowaniem przestrzeni. Oczywiście, nie jest to wyłącznie wybór między „A” i „B” – można przedstawić swoje oczekiwania co do tej przestrzeni.  

Elementy pierwszej koncepcji (Leśna Arena):

  • Wstęga Aktywności: Trójpasmowa strefa z torami do biegania i jazdy na rolkach oraz strefą zabaw, sportu i odpoczynku.
  • Dwa pagórki pełniące funkcje rekreacyjne, z jednym służącym jako górka saneczkowa zimą, a latem jako miejsce np. do zorbingu (zabawa polegająca na staczaniu się ze wzgórza w zamkniętych kulach).
  • Polana Centralna: Rozległa eliptyczna polana wielofunkcyjna z drewnianym podestem, umożliwiająca różnorodne aktywności.
  • Zagłębienie terenowe jako okresowy zbiornik wodny, z plażą i ścieżkami drewnianymi.

Elementy drugiej koncepcji (Żywioły):

  • Strefa Ziemi: Górka saneczkowa zimą, latem miejsce do zabaw i zorbingu, z polaną do gier sportowych u jej podnóża.
  • Strefa Ognia: Polana wielofunkcyjna z torem rolkowym, miejsce na pikniki i lokalne wydarzenia.
  • Strefa Wody: Stały zbiornik wodny z drewnianym podestem, służący aktywnościom fizycznym i społecznym.
  • Strefa Powietrza: Las i zagajnik z drzewami, miejsca na spacery i odpoczynek.
  • Eter: Centralna rzeźba jako dominujący punkt parku, delikatnie świecąca po zmroku.

Mieszkańcy Lipy Piotrowskiej wstępne pomysły widzieli już w kwietniu, kiedy prezydent Sutryk spotkał się z lokalną społecznością na inaugurację swojego cyklu odwiedzin wszystkich wrocławskich osiedli. Wówczas chętnym prezentował je dyrektor ZZM Jacek Mól.

Tamto spotkanie miało otwarty charakter, ale teraz szansę na dokładne przeanalizowanie projektu oraz wypowiedź na jego temat będzie miało jeszcze szersze grono. 

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content