Nowy cykl spotkań w Pawilonie Czterech Kopuł + Wydarzenia w MNWr i oddziałach 17-18.02.2024

Walentynki w Etnografii, fot. MNWr

Sztuka w dialogu – spotkania z artystami

Spotkaniem z Janem Jaromirem Aleksiunem rozpocznie się nowy cykl zatytułowany „Sztuka w Dialogu”. Raz w miesiącu przestrzeń Pawilonu Czterech Kopuł wypełnią rozmowy z artystkami i artystami, których prace znajdują się w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Wśród kolejnych zaproszonych gości znajdą się m.in. Andrzej Dudek-Dürer, Nicolas Grospierre, Jolanta Nitka Nikt, Ewa Partum, Anna Szpakowska-Kujawska czy Urszula Śliz. W dialog z artystami wejdą pracownicy merytoryczni Pawilonu Czterech Kopuł.

Pierwsze spotkanie, którego bohaterem będzie Jan Jaromir Aleksiun, to okazja do wysłuchania opowieści o jego inspiracjach, procesie twórczym i aktualnych wyzwaniach artystycznych.

Jan Jaromir Aleksiun to projektant plakatów, grafik, malarz i znakomity pedagog – „pielgrzym wędrujący niespiesznie przez kraje, epoki, kultury i mitologie” – jak nazwany został przez Mirosława Ratajczaka na łamach pisma artystycznego „Format” w 1995 roku.

Jeden z czterech filarów nieformalnej grupy grafików, określanej od 1976 roku jako „wrocławska czwórka”, pilny obserwator rzeczywistości, którego domeną, oprócz lapidarnego i sugestywnego obrazu, są gry językowe, a projektom nie brak poczucia humoru.

17.02, g. 18:00

Sztuka w dialogu: spotkanie z Janem Jaromirem Aleksiunem. Prowadzenie: Justyna Chojnacka

Wstęp wolny

Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

Wydarzenia w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i oddziałach

17–18.02.2024

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

17.02, g. 10:30

Obrazy w śląskich wnętrzach – oprowadzanie w stroju z epoki. Prowadzenie: Anna Prorok

Zamożni mieszczanie wrocławscy już w XVI wieku zamawiali swoje portrety. Ich styl odpowiadał ogólnym tendencjom w malarstwie portretowym tego czasu. Rezydencje arystokratów zdobiły portrety przodków, podkreślające potęgę rodu. Portrety uczonych i dostojników, a także artystów znajdowały się w bibliotekach i reprezentacyjnych wnętrzach klasztornych. W okresie baroku dla ozdoby wnętrz coraz częściej zamawiano pejzaże i sceny alegoryczne; malował je także śląski mistrz Michael Willmann. W końcu wieku XVIII pejzaże i portrety znajdowały się już w każdym zamożnym domu. Przykłady malarstwa portretowego i pejzażowego zostaną omówione podczas spaceru po wystawie „Sztuka śląska XVI–XIX w.” – prowadząca wystąpi w stroju historycznym.

Wstęp wolny

Zapisy: edukacja@mnwr.pl, 71 372 51 48

Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

17.02, g. 12:00

O narodzinach i pierwszych trzech stuleciach sztuki typograficznej – wykład dr hab. Katarzyny Krzak-Weiss w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie „50 na 50. Jubileusz 50-lecia Działu Sztuki Wydawniczej MNWr”

Omówione zostaną dzieje książki drukowanej od czasów jej narodzin do momentu pojawienia się pierwszych zwiastunów nadchodzącej rewolucji technologicznej, która w znaczący sposób usprawniła produkcję druków. Uczestnicy wykładu poznają dokonania wybranych impresorów działających od XV do XVIII w. i przyjrzą się najciekawszym publikacjom, jakie wyszły spod ich pras.

Wstęp wolny

Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, s. 116

17.02, g. 13:00

„Śląska ars moriendi. Średniowieczne metalowe płyty nagrobne” – oprowadzanie kuratorskie. Prowadzenie: Agata Stasińska

Uczestnicy oprowadzania obejrzą średniowieczne płyty nagrobne i poznają historie interesujących postaci uwiecznionych na tych zabytkach, m.in. o księciu-dewocie Wacławie żagańskim. Dowiedzą się również, czym był ów średniowieczny wzorzec „dobrej śmierci” opisywanej w średniowiecznych księgach ars moriendi, czyli sztuki umierania. Ekspozycja „Śląska ars moriendi…” poświęcona jest wyjątkowym przykładom monumentów oraz aplikacji stanowiących ich część. Sposób przedstawienia zmarłego – jego strój, wygląd i gesty – jak też otoczenie, w jakim został wyobrażony, dostarczają wielu fascynujących, nie zawsze oczywistych informacji.

Wstęp z biletem na wystawy czasowe

Zapisy: edukacja@mnwr.pl, 71 372 51 48

Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

17.02, g. 15:00

Szlakiem „dobrej śmierci” – oprowadzanie po wystawach stałych z tłumaczeniem na polski język migowy, wydarzenie towarzyszące wystawie „Śląska ars moriendi. Średniowieczne metalowe płyty nagrobne”. Prowadzenie: Grzegorz Wojturski, tłumaczenie PJM: Elżbieta Ressler

Wizja tzw. dobrej śmierci oraz jej wzorce obecne były w kulturze europejskiej w średniowieczu i czasach nowożytnych. Spacer po wystawach stałych w Muzeum będzie okazją do poznania zabytków, które kwestię ars moriendi oraz stosunku wobec śmierci poruszały.

Wstęp wolny

Zapisy: edukacja@mnwr.pl, 71 372 51 48

Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

18.02, g. 10:30

Artystyczne plakaty o sztuce edytorstwa – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6–12 lat towarzyszące wystawie „50 na 50. Jubileusz 50-lecia Działu Sztuki Wydawniczej MNWr”, prowadzenie: Michał Pieczka

W ramach spotkania dzieci obejrzą niezwykłą wystawę książek, druków ulotnych oraz plakatów o sztuce edytorskiej, a także zapoznają się z różnymi technikami drukarskimi i sposobami projektowania oraz ozdabiania książek. W finalnej części zajęć same zaprojektują i wykonają niepowtarzalne plakaty artystyczne na dowolnie wybrany przez siebie temat.

Bilety w cenie 5 zł

Zapisy: edukacja@mnwr.pl, 71 372 51 48

Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

18.02, g. 11:00

Sztuka baroku – architektura. Wykład dr. Dariusza Galewskiego w ramach cyklu „Kurs historii sztuki”

Czy sztuka czasów baroku, krytykowana często za nadmierną dekoracyjność, przeładowanie form i brak głębszych treści, jest ważnym zjawiskiem w kulturze europejskiej? Podczas wykładu autor odniesienie się do tych opinii, prezentując główne ośrodki artystyczne XVII i 1. poł. XVIII w.: Rzym, Paryż i Wiedeń, oraz czołowych artystów, takich jak: Carlo Maderna, Gianlorenzo Bernini, Francesco Borromini, Charles Perrault, Jules Hardouin Mansart, Fischer von Erlach czy Lucas von Hildebrandt. Stworzyli oni zasób form, który był rozwijany w całej Europie oraz koloniach hiszpańskich i portugalskich. Omówi także główne nurty artystyczne: dynamiczny i malarski obecny w Italii i krajach habsburskich oraz klasycyzujący, który rozwinął się we Francji i Anglii, dając w połowie XVIII w. początek sztuce oświecenia.

Bilety w cenie 10 zł

Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, s. 116

18.02, g. 13:00

„50 na 50. Jubileusz 50-lecia Działu Sztuki Wydawniczej MN we Wrocławiu” – oprowadzanie kuratorskie. Prowadzenie: dr Jakub M. Łubocki

Dział Sztuki Wydawniczej został utworzony 12 grudnia 1973 roku. Jego kolekcja to przede wszystkim książki, broszury i druki ulotne o wysokich walorach artystycznych i estetycznych, ale także makiety wydawnicze i techniczne książek, oryginały ilustracji książkowych oraz szkice liternicze i projekty pism. Zbiór ten dopełniają prospekty wydawnicze, katalogi aukcyjne i księgarskie oraz cymelia (orientalne rękopisy, tabliczka klinowa, najmniejsza książka świata), a także realia poligraficzne oraz przykłady unikatowych obiektów przynależących do świata książki artystycznej. Wystawa „50 na 50…” przekrojowo prezentuje całe to bogactwo zgromadzone na przestrzeni półwiecza istnienia działu.

Wstęp z biletem na wystawy czasowe

Zapisy: edukacja@mnwr.pl, 71 372 51 48

Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Etnograficzne

17.02, g. 13:00

„Rzeczy przysposobione” – oprowadzanie kuratorskie. Prowadzenie: Marta Derejczyk, Anna Kurpiel, Katarzyna Maniak

Jaki jest stosunek mieszkanek i mieszkańców Wrocławia i Szczecina do przedwojennego dziedzictwa swojego miasta? Czy w swoim otoczeniu znajdują przedmioty sprzed wojny? Jak do nich trafiły? Jakie miejsce zajmują w hierarchii rzeczy? Wystawa stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytania, prezentując przedmioty z obu miast, a także fotografie i fragmenty wywiadów będących rezultatem etnograficzno-artystycznego projektu prowadzonego w latach 2019–2022.

Wstęp z biletem na wystawę czasową

Miejsce: Muzeum Etnograficzne

17.02, g. 14:30

Walentynki w Etnografii – spacer z wolontariuszami

Dzień św. Walentego – w tradycji europejskiej patrona zakochanych – to pretekst do spotkania w Muzeum Etnograficznym, gdzie na wystawie stałej prezentowane są także zabytki o tematyce miłosnej. Opowiadać o nich będą wolontariuszki MNWr: Weronika Lott (o przęślicach i przędzy), Anna Sadowska (o ulach figuralnych), Anna Solomchuk (o piernikach i formach piernikarskich)

Wstęp wolny

Zapisy: edukacja@muzeumetnograficzne.pl, 71 344 33 13

Miejsce: Muzeum Etnograficzne

18.02, g. 12:00

Kwiaty na każdą okazję – warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 6–12 lat w ramach cyklu „Etno w południe”, prowadzenie: Olga Budzan

Kwiaty zachwycają swym ulotnym pięknem. Podczas warsztatów będzie można wykonać kompozycję z papieru inspirowaną tradycyjnymi wycinankami przedstawiającymi kwiaty polne i ogrodowe. Będzie można też zobaczyć inne ozdoby wykonane z papieru powstałe by zdobić i cieszyć oko. Dla starannych!

Bilety w cenie 5 zł

Zapisy: edukacja@muzeumetnograficzne.pl, 71 344 33 13

Miejsce: Muzeum Etnograficzne

Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej

17.02, g. 18:00

Sztuka w dialogu: spotkanie z Janem Jaromirem Aleksiunem. Prowadzenie: Justyna Chojnacka

W ramach nowego cyklu „Sztuka w dialogu” przestrzeń Pawilonu Czterech Kopuł wypełnią rozmowy z artystkami i artystami, których prace znajdują się w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Serię rozpocznie spotkanie z wrocławskim artystą Janem Jaromirem Aleksiunem – projektantem plakatów, grafikiem, malarzem i znakomitym pedagogiem – „pielgrzymem wędrującym niespiesznie przez kraje, epoki, kultury i mitologie” – jak nazwany został przez Mirosława Ratajczaka na łamach pisma artystycznego „Format” w 1995 roku.

Jeden z czterech filarów nieformalnej grupy grafików, określanej od 1976 roku jako „wrocławska czwórka”, pilny obserwator rzeczywistości, którego domeną, oprócz lapidarnego i sugestywnego obrazu, są gry językowe, a projektom towarzyszy poczucie humoru.

Spotkanie będzie okazją do porozmawiania o wybranych pracach, a także do wysłuchania opowieści o inspiracjach, procesie twórczym czy aktualnych wyzwaniach artystycznych.

Wstęp wolny

Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content