Milion złotych rządowego wsparcia dla ekologicznych rozwiązań i inwestycji w województwie dolnośląskim

Foto: Mat. Pras.

Podpisanie umów z programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dolnośląskimi beneficjentami.

Dzisiaj w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim miało miejsce uroczyste podpisanie umów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zaproszonymi beneficjentami, w którym wziął udział Minister Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, Senator RP Aleksander Szwed oraz Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski.

Najważniejszym elementem spotkania było uroczyste podpisanie umów na wymienione poniżej projekty, wraz ze wskazaniem beneficjenta:

1. Zadanie: „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu”

Program: Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych

Środki finansowe: 1 786 907,00 zł

Beneficjent: Gmina Kudowa Zdrój

Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu. 

2. Zadanie: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami – Trzciniec”

Program: Ciepłownictwo powiatowe – II nabór

Środki finansowe: 2 540 700,00 (dotacja) i 3 105 300,00 (pożyczka)

Beneficjent: Bogatynia Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  S.A. w Bogatyni PEC  

Budowa sieci ciepłowniczej wysoko parametrowej, wraz z przyłączami, w rejonach ul. Okólnej, Osadniczej, Łużyckiej, Górniczej, Zielonej, Wolności i Młodych Energetyków na os. Trzciniec w Bogatyni (projektowana długość:    1 591,00 m).

Źródło: Mat. Pras.
Źródło: Mat. Pras.
Źródło: Mat. Pras.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content