Kościół Nowej Ewangelizacji

Fot. PWT we Wrocławiu

We wtorek 23 maja na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowa pt.:Kościół Nowej Ewangelizacji.

Prelegentami są naukowcy z uczelni wyższych z Polski i Stanów Zjednoczonych. Za organizację wydarzenia odpowiada ks. prof. PWT, dr hab. Bogusław Drożdż.

Szczegóły dot. programu znajdziecie Państwo na naszej stronie:

Kościół nowej ewangelizacji

Sala Benedykta XVI, 23 maja 2023 r. (wtorek)

9:30 – 9:45 Otwarcie konferencji – ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak, rektor

Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

SESJA PIERWSZA – prowadzi Ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż

9:45-10:15 Wykład: Uwarunkowania społeczno-kulturowe współczesnej

ewangelizacji w Polsce– Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda, Katolicki

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

10:15-11:00 Wykład: Sin and suffering: two kinds of evil – Prof. Steve Jensen,

Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu w Houston (USA)

11:00-11:30 Wykład: Formułowanie relacji między wiarą a naukę – Dr Rafał

Szopa, Politechnika Wrocławska

11:30-12:00 Dyskusja i przerwa kawowa

SESJA DRUGA – prowadzi Dr Rafał Szopa

12:00-12:30 Wykład: Kościelne uwarunkowania ewangelizacji w Polsce – Ks.

prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski, Uniwersytet Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Warszawie

12:30-13:00 Wykład: Artificial intelligence and human intelligence – Dr

Louis Jensen, Uniwersytet w Bostonie (USA)

13:30-13:45 Wykład: Ewangelizacyjna skuteczność – mrzonka czy zadanie?

– Ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż, Papieski Wydział Teologiczny we

Wrocławiu

13:45-14:30 Nowe formy ewangelizacyjne:

Referat: Harmonia życia według św. Hildegardy z Bingen – Dr Alfreda

Walkowska (absolwentka PWT)

Referat: Gorąca linia kursów przedmałżeńskich – Dr Tomasz Grabiec

OFMCap (absolwent PWT)

Referat: Ewangelizacja przez teatr pantomimiczny – Dr Mariusz Drozdowski

(absolwent PWT)

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content