Czy dojdzie do odwołania marszałka?

mat. prasowe

Na sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (18 maja) radni opozycji zapowiedzieli, że nie poprą wotum zaufania dla Zarządu Województwa i absolutorium dla marszałka Cezarego Przybylskiego.

W roku wyborczym opozycja musi wykonywać gesty polityczne, mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Dolnym Śląskiem rządzi obecnie koalicja Bezpartyjnych Samorządowców z Prawem i Sprawiedliwością. Zmian w zarządzie domaga się opozycja.

Regionalna Izba Obrachunkowa 17 maja br. wydała pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego za rok 2022.

Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za rok 2022. Wcześniej Komisja Rewizyjna sejmiku województwa, merytorycznie analizując wykonanie budżetu Dolnego Śląska za 2022 rok, sformułowała wniosek o udzielenie Zarządowi Województwa Dolnośląskiego absolutorium.

– Budżet Dolnego Śląska w 2022 roku był budżetem proinwestycyjnym i prorozwojowym, precyzyjnie przygotowanym i zrealizowanym. Potwierdza to pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego absolutorium budżetowego za rok 2022. Marszałek Cezary Przybylski razem z zarządem województwa prowadzi szereg bardzo ważnych inwestycji w całym regionie – m.in. w nowoczesną infrastrukturę drogową i kolejową, rozwój transportu, ochronę zdrowia, edukację i ekologię. Wszystkie projekty w budżecie województwa zawsze realizowane są z myślą o Dolnoślązakach – mówi Michał Nowakowski Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

-Absolutorium jest gestem przede wszystkim politycznym. Wiele inwestycji w województwie nie zostało wykonanych. – tłumaczy Stanisław Huskowski, radny sejmiku.

Jak dodaje Marek Łapiński, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, konsekwencją nie udzielenia zarządowi wotum zaufania i absolutorium będzie de facto wniosek o jego odwołanie.

Próbę odwołania Przewodniczącego Sejmiku podjęto już w maju 2022 roku. -W tym roku sytuacja się zmieniła. – tłumaczy Ryszard Lech, wiceprzewodniczący klubu Nowa PL w Sejmiku Województwa.

Zapowiadana sesja odbędzie się w czwartek 18 maja.

ZOBACZ:

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content