Na Dolnym Śląsku powstają dwie „Spynki”

mat. prasowe

To pierwsze na Dolnym Śląsku grupy opiekuńczo-edukacyjne dla dzieci ukraińskich i polskich. Miejsce powstanie w Klastrze przy ulicy Hubskiej 7 we Wrocławiu. Miejsce to wspiera wszystkich potrzebujących, jednocześnie integrując ich i pomagając odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Działalność zainicjował samorząd województwa współpracując z organizacjami pozarządowymi.

-Cieszy mnie to, że chcemy wciąż pomagać narodowi ukraińskiemu. To pierwszy oddział integracji dzieci ukraińskich i polskich, mówi Krzysztof Maj – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Otwarcie grupy opiekuńczo-edukacyjnej dla dzieci odbędzie się dziś w południe.

Klaster Hubska 7 powstał w kwietniu tego roku z inicjatywy Krzysztofa Maja – Członka Zarządu Województwa, który do współpracy zaprosił trzy organizacje pozarządowe: Dolnośląski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Fundację Wroclife i Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej. Miejsce jest odpowiedzią na kluczowe wyzwania codzienności, które stają przez naszymi gośćmi z Ukrainy przybywającymi na Dolny Śląsk. To tutaj uczą się podstaw języka polskiego, otrzymują pomoc w radzeniu sobie ze stresem i traumą, ale także z zagadnieniami prawnymi i podatkowymi związanymi z poszukiwaniem pracy i życiem w Polsce.

Budynek przy ulicy Hubskiej 7 udostępnił Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Następnie w projekt włączyło się wielu wolontariuszy i lokalnych przedsiębiorców, którzy zaangażowali się w odświeżenie wnętrz budynku i przystosowanie ich na potrzeby udzielania profesjonalnej pomocy. Chętni do pomocy oferowali nie tylko swój czas i pracę, ale także meble, narzędzia i potrzebne wyposażenie. Kolejnym krokiem było wsparcie finansowe przyznane przez Wojewodę Dolnośląskiego na działania aktywizujące zawodowo przybywających na Dolny Śląsk, działania informacyjne oraz integrujące nowych mieszkańców z lokalną społecznością.

inf. wł. mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content