Ośrodek Żywienia Klinicznego w nowej lokalizacji

fot. mat. pras

Przecięcie czerwonej wstęgi rozpoczęło dzień poświęcony leczeniu żywieniowemu w WSS im. J. Gromkowskiego. Za nami oficjalne otwarcie Ośrodka Żywienia Klinicznego w nowej lokalizacji. Z tej okazji specjaliści zajmujący się żywieniem klinicznym spotkali się na konferencji „Leczenie żywieniowe w codziennej praktyce klinicznej”.

Symboliczną wstęgę przecięła dr Anna Zmarzły, Kierownik Ośrodka Żywienia Klinicznego oraz  Dyrektor Wydziału Nadzoru Finansowego i Restrukturyzacji Urzędu Marszałkowskiego Grzegorz Boguski. W części naukowej skierował on w imieniu Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Krzyżanowskiego, słowa uznania w dążeniu do jak najwyższej jakości leczenia w stronę uczestników konferencji.

Dyrektor szpitala dr Dominik Krzyżanowski złożył podziękowania całemu interdyscyplinarnemu zespołowi, wyróżniając Kierownik OŻK dr Annę Zmarzły za ponadprzeciętne zaangażowanie, stałą mobilizację swojego zespołu, wspieranie kadry w zdobywaniu potrzebnego do pracy z pacjentem doświadczenia i działanie na rzecz szpitala.

– To dzięki Państwa zaangażowaniu i pasji zawodowej możemy zdobywać szczyty, troszcząc się o proces diagnostyczno-terapeutyczny naszych Pacjentów. W środowisku medycznym ważne jest, aby czuć wsparcie doświadczonych praktyków, bo wspólnymi siłami można więcej osiągnąć zarówno dla medycyny jako nauki, jak i dla pojedynczego pacjenta, którym się opiekujemy w szpitalu. – mówił Dyrektor WSS im. J. Gromkowskiego.

W części merytorycznej spotkania podkreślono ważną rolę dzielenia się doświadczeniami i praktyką kliniczną w środowisku medycznym dla stałego podnoszenia jakości opieki nad pacjentem, czego wyrazem jest stała współpraca szpitala z Polskim Towarzystwem Żywienia Klinicznego. Właściwie odżywienie pacjenta to skuteczne leczenie. Niedożywienie jest chorobą, która w prostej linii prowadzi do śmierci. Przy przyjęciu do szpitala niedożywienie wydłuża czas leczenia i zwiększa jego koszty, nasila częstość występowania powikłań, chorobowość i śmiertelność – mówił na wykładzie inaugurującym prof. Przemysław Matras, Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego.

Nasza konferencja jest efektem nieustającego doskonalenia zawodowego, podnoszenia swoich kwalifikacji i regularnej wymiany doświadczeń. Ośrodek Żywienia Klinicznego to silny zespół, który od blisko 15 lat profesjonalnie zajmuje się pacjentami, podejmuje inicjatywy edukacyjne i naukowe. Szkolimy personel szpitala, publikujemy książki i artykuły naukowe, a jednocześnie dbamy o ciepłą i życzliwą relację z pacjentami i ich rodzinami. Mamy ich pod swoją opieką już kilkuset. – mówi dr Anna Zmarzły.

Ośrodek Żywienia Klinicznego realizuje świadczenia żywienia dojelitowego i pozajelitowego. W ramach kontraktu z NFZ obejmuje opieką także w warunkach domowych: dorosłych żywionych pozajelitowo i dojelitowo oraz dzieci żywione dojelitowo. Dodatkowo ośrodek prowadzi edukację pacjentów i opiekunów. Znajduje się w szpitalu przy Koszarowej 5, w budynku A1.

mat. pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content