Wybrano wykonawcę budowy Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu

Źródło: mat. pras. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu wybrało firmę PORR w przetargu na budowę Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu. Budowa szpitala zostanie zrealizowana w ciągu 51 miesięcy od daty podpisania z wykonawcą umowy. To największa inwestycja w zdrowie Dolnoślązaków w historii regionu, współfinansowana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz rząd RP.

Do przetargu zgłosiło się pięciu oferentów:

• firma PORR, oferta na kwotę 1,055 mld zł

• firma Doraco, oferta na kwotę 1,328 mld zł

• konsorcjum Polimex Budownictwo, oferta na kwotę 1,419 mld zł

• firma Mirbud, oferta na kwotę 1,177 mld zł

• firma Mostostal Warszawa, oferta na kwotę 1,197 mld zł

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu, na kwotę 1,055 mld zł, złożyła firma PORR. O wyborze tego oferenta przesądziła jednak najwyższa liczba punktów wg kryteriów przyjętych przez zamawiającego (cena oferty brutto – 90 proc.; zastosowanie energooszczędnych rozwiązań – 5; okres gwarancji jakości – 5 proc.). Zgodnie z procedurą pozostali uczestnicy przetargu mają 10 dni na odwołanie do KIO. 

Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu jest priorytetową i największą w historii Dolnego Śląska inwestycją samorządu województwa w ochronę zdrowia mieszkańców całego regionu. Nowoczesny szpital onkologiczny pozwoli na leczenie pacjentów na najwyższym poziomie. Nowy szpital będzie realizował kompleksowe lecznictwo w zakresie onkologii, pulmonologii i hematologii, oparte o współpracę wielodyscyplinarnych zespołów specjalistów. Wyłonienie wykonawcy to kamień milowy w realizacji tej niezwykle potrzebnej na Dolnym Śląsku inwestycji –zaznacza Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Budowa szpitala ma zostać zrealizowana w terminie 51 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą. Etap projektowania ma potrwać maksymalnie 15 miesięcy, natomiast etap budowy 36 miesięcy. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego, z budżetu państwa oraz ze środków własnych DCOPiH.

Budowa nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu to inwestycja, o której na Dolnym Śląsku mówi się już od kilkunastu lat. Do tej pory nie mogła ona zostać zrealizowana, bo po prostu nie było na nią środków finansowych mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Nowy szpital będzie miał powierzchnię 100 502,79 m2 – 4 kondygnacje naziemne oraz 1 podziemną. Będzie mieściło się w nim 26 oddziałów stacjonarnych i 30 jednostek leczenia ambulatoryjnego. Liczba gabinetów w przychodni zwiększy się z 33 do 73.  Pacjenci nowego szpitala będą mieli do dyspozycji pokoje 2-osobowe – w sumie 671 łóżek. Wzrośnie także liczba sal operacyjnych – z 8 do 14, dzięki temu będzie można wykonywać nawet 10 tysięcy zabiegów rocznie. Szpital w całości będzie funkcjonował w ramach 9 unitów, czyli kompleksowych centrów diagnostyki i leczenia. Przy budynku zostanie zorganizowany parking z 1026 miejscami postojowymi. Plan budynku oparty jest na kształcie litery Y, uwzględnia ścieżkę pacjenta tak, aby miał on możliwość jak najszybszego dostania się do lekarza, laboratorium czy na oddział.  

Jeżeli budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku, to liczę, że w roku 2028 do placówki trafią pierwsi pacjenci – mówi Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora ds. rozwoju. – Nowa siedziba szpitala poprawi warunki leczenia onkologicznego zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. W warunkach, jakie mamy dziś w naszych placówkach, nie da się dalej rozwijać onkologii na odpowiednim poziomie. Mamy wybitną i oddaną pacjentom kadrę, ale infrastruktura, w jakiej leczymy, nie przystaje do obecnych standardów.

Rolę inwestora pełni Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. To drugie przedsięwzięcie, wcześniej szpital zrealizował budowę Centrum Chorób Piersi – Brest Unit. W kwestiach technicznych DCOPiH ma wsparcie inżyniera kontraktu. Korzysta również z opinii renomowanych, niezależnych ekspertów z zakresu budownictwa i architektury, w tym ekspertów z Politechniki Wrocławskiej. W ramach projektu dotychczas został wykonany plan funkcjonalno-użytkowy, czyli szczegółowa dokumentacja zawierająca koncepcję medyczną, architektoniczną i funkcjonalną obiektu. Twórcy PFU nie kierowali się żadnym gotowym rozwiązaniem. Brali pod uwagę ścieżki pacjentów i personelu wynikające ze specyfiki placówki. Uwzględnili także doświadczenia z okresu pandemii Covid-19 dot. bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Teraz na bazie tych założeń powstanie projekt zgodnie z trybem przetargowym „zaprojektuj i wybuduj”. W miejscu budowy nowego szpitala przeprowadzono już szereg prac m.in. archeologiczne, saperskie, szpital uzyskał także prawomocną ostateczną decyzję środowiskową oraz warunki przyłączeniowe wszystkich mediów. By założenia projektowe najlepiej dopasować do specyfiki szpitala, w tworzeniu koncepcji architektonicznej brali udział przedstawiciele poszczególnych jednostek szpitala.

Nowy Szpital Onkologiczny będzie skupiał w jednym miejscu zakresy lecznictwa onkologicznego, hematologicznego wraz z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku oraz chorób płuc, realizowanych dotychczas w trzech szpitalach: Dolnośląskim Centrum Onkologii, Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych.  

Źródło: mat. pras. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
Źródło: mat. pras. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content