Nowa terapia lekowa szansą dla chorych na twardzinę układową

mat. pras.

Od listopada Oddział Reumatologii i Chorób Wewnętrznych w szpitalu im. Marciniaka prowadzi nowy program lekowy dla pacjentów z chorobą śródmiąższową płuc związaną z twardziną układową.

Śródmiąższowa choroba płuc to poważna manifestacja twardziny układowej – rzadkiej i przewlekłej choroby autoimmunologicznej. Twardzina objawia się włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych, które prowadzi do ich niewydolności. Choroba ta częściej dotyka kobiety, a szczyt zachorowań przypada na 30 do 50 roku życia. Liczba chorych na twardzinę układową w Polsce wzrasta w ostatnich latach (w 2018 roku było ich ponad 5 tysięcy). Około 40 proc. z nich to pacjenci z rozpoznaną chorobą śródmiąższową płuc. Czynnikiem złej prognozy jest postępujące włóknienie płuc. To właśnie do chorych z postępującym włóknieniem płuc w przebiegu twardziny układowej skierowany jest program terapeutyczny o nazwie B.135 „Leczenie nintendanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową”.

Dr n. med. Marta Skoczyńska, reumatolog z Oddziału Reumatologii i Chorób Wewnętrznych: – Jednym z głównych następstw klinicznych zaawansowanej choroby śródmiąższowej płuc jest duszność, która w znacznym stopniu ogranicza funkcjonowanie i jakość życia chorych – tłumaczy reumatolog. – Dostęp do tej terapii to duża szansa dla pacjentów, ponieważ lek skutecznie spowalnia proces włóknienia płuc i przyczynia się do utrzymania wydolności oddechowej.

Program skierowany jest do osób dorosłych, z ustalonym rozpoznaniem twardziny układowej z wtórną chorobą śródmiąższową płuc, które spełniają kryteria określające stopień zaawansowania zmian płucnych, stwierdzonych w badaniach obrazowych lub/i czynnościowych płuc. Terapia polega na doustnym stosowaniu leku o nazwie nintendanib. W ramach programu lekowego przewidziane są badania kontrolne po miesiącu, trzech oraz sześciu miesiącach od rozpoczęcia leczenia, w celu oceny tolerancji i skuteczności terapii. Później – co pół roku.

Nintendanib jest lekiem przełomowym z punktu widzenia hamowania postępu procesu włóknienia płuc i związanego z nim pogorszenia parametrów czynnościowych płuc w wybranych grupach chorych. Leczenie nintendanibem stanowi więc szansę na zachowanie sprawności i dobrej tolerancji wysiłku u pacjentów z postępującą śródmiąższową chorobą płuc związaną z twardziną układową.

Jak można zgłosić się do programu?

W celu zakwalifikowania się do nowego programu lekowego, niezbędna jest konsultacja lekarza specjalisty: reumatologa lub pulmonologa. – Chętni do udziału w terapii, mogą zgłosić się ze skierowaniem do naszego Oddziału Reumatologii i Chorób Wewnętrznych – mówi dr Skoczyńska. – Następnie w ustalonym terminie przeprowadzimy badania, aby określić, czy pacjent spełnia kryteria udziału w programie.

Szpital im. Marciniaka jest jednym z trzech ośrodków na Dolnym Śląsku, które oferują pacjentom możliwość udziału w programie leczenia nintendanibem.

Pacjentów zainteresowanych programem lekowym, prosimy o kontakt – nr tel. 71/306 47 65 (od 8:00 do 14:30 od poniedziałku do piątku).

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content