Kongres Wodny 2022 – nad Odrą, o wodzie

fot. Tomasz Król/Radio Rodzina

Podpisanie memorandum o współpracy w dziedzinie integracji europejskiej i gospodarowania wodami między Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a Państwową Agencją Zasobów Wodnych Ukrainy, a także dialog poświęcony zagadnieniom z obszaru gospodarki wodnej — wszystko to w ramach Kongresu Wodnego we Wrocławiu.

O znaczeniu Kongresu dla organów państwowych odpowiedzialnych za gospodarkę wodną mówi Krzysztof Woś, prezes Wód Polskich.

Prezes Wód Polskich wyjaśnił, z jakimi wyzwaniami w sferze gospodarki wodnej musimy mierzyć się w Polsce.

Minister Marek Gróbarczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, zapewnił, że do takiej tragedii jaka wydarzyła się w 1997 roku, już nie dojdzie.

Nawiązując do ostatniej katastrofy ekologicznej na Odrze, Marek Gróbarczyk przedstawił plany, których realizacja ma poprawić bezpieczeństwo m.in. głównej rzeki Dolnego Śląska.

Jednym z punktów spotkania we Wrocławiu, było podpisanie memorandum o współpracy w zakresie gospodarowania wodami między Polską a Ukrainą, o czym mówił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

O to, jaki jest planowany zakres działań w ramach współpracy polsko-ukraińskiej zapytaliśmy Krzysztofa Wosia.

W kongresie udział wzięli przedstawiciele świata nauki, organizacji samorządowych i rządowych i biznesu. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem sprawowało Ministerstwo Infrastruktury, a zakończenie wydarzenia uświetnił Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content