V edycja konkursu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

mat. prasowe IPN

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną oraz opiekunów merytorycznych ̵ nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni częścią naszej Ojczyzny.

Uczestnikom projektu IPN proponuje udział w sesjach naukowo-edukacyjnych i spotkaniach warsztatowych, w czasie których będą odbywać się wykłady lub pokazy filmów.
Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Dla laureatów etapu centralnego przewidziana jest nagroda – wyjazd edukacyjny na Kresy we wrześniu 2023 r.

Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie są przyjmowane do 30 listopada 2022 r.

Więcej:

https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/172422,V-ogolnopolska-edycja-konkursu-edukacyjnego-Kresy-polskie-ziemie-wschodnie-w-XX-.html

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content