Wicemarszałek Grzegorz Macko o odwołaniu prezesa Portu Lotniczego Wrocław i dymisji ministra Dworczyka

fot. Patrycja Jenczmionka

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Portu Lotniczego we Wrocławiu podjęło decyzję o odwołaniu Dariusza Kusia z funkcji prezesa zarządu Portu Lotniczego Wrocław. Co ma do zarzucenia prezesowi Portu lotniczego Dariuszowi Kusiowi Zarząd Województwa Dolnośląskiego? – pytamy Grzegorza Macko – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego.

Mówi Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Jak czytamy w piśmie odwołanie podyktowane było paraliżowaniem przez prezesa pracy lotniska. Akcjonariusze dostrzegli rosnący konflikt Dariusza Kusia ze związkami zawodowymi, Strażą Graniczną oraz PLL LOT. Prezes ponadto utrudniał wykonywanie mandatu członkom Rady Nadzorczej wielokrotnie nie udostępniając dokumentów Spółki. Akcjonariusze oczekują, aby osoba pełniąca funkcję prezesa zarządu współpracowała ze wszystkimi podmiotami dla dobra Portu Lotniczego i Dolnoślązaków.

Murem za prezesem stoi prezydent Wrocławia. W piśmie skierowanym do naszej redakcji czytamy, że  „decyzje podjęte dzisiaj podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczące odwołania Prezesa Zarządu zostały podjęte niezgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, na mocy której działa spółka, ale też niezgodnie ze statutem Portu Lotniczego. W świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa jedynym organem uprawnionym do powołania bądź odwołania Członków Zarządu Spółki jest Rada Nadzorcza Spółki. Stąd decyzja Walnego Zgromadzenia zostanie przez nas zaskarżona do sądu”.

Koniec negocjacji ws. funduszy unijnych jeszcze w tym roku

Mamy umowę między samorządem województwa i rządem określający warunki przyznania naszemu regionowi funduszy unijnych na najbliższe lata. Podpisanie dokumentu otwiera drogę do negocjacji z Komisją Europejską programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Kiedy zakończą się negocjacje?

Na rekordowe, blisko 11 miliardów złotych składają się ponad 1,73 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 556 mln euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dedykowanego dla rozwoju subregionu wałbrzyskiego.

Z wicemarszałkiem rozmawiamy także o dymisji ministra Michała Dworczyka.

POSŁUCHAJ:

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content