Nocne czuwanie wiernych archidiecezji wrocławskiej na Jasnej Górze

Na zakończenie Pielgrzymki Duchowieństwa i Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej Pasterce Maryjnej przewodniczył ks. dr Adam Łuźniak, wikariusz generalny - fot. Niedziela

Spotykamy się, by na nowo przeżyć fakt, że jesteśmy rodziną dzieci Bożych – mówił abp
Józef Kupny, zapraszając Dolnoślązaków do dorocznego czuwania na Jasnej Górze. –
Spotykamy się w tym świętym miejscu, od wieków umiłowanym przez Maryję, by za Jej
pośrednictwem prosić o potrzebne nam łaski i błogosławieństwo Jej boskiego Syna –
dodał hierarcha. Jego słów wysłuchało kilka tysięcy osób i ponad 200 kapłanów,
uczestniczących w Eucharystii inaugurującej nocną modlitwę w Kaplicy Cudownego
Obrazu.
Na zakończenie Pielgrzymki Duchowieństwa i Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej Pasterce Maryjnej przewodniczył ks. dr Adam Łuźniak, wikariusz generalny.

Od ponad 20 lat, od kiedy archidiecezja wrocławska pielgrzymuje wspólnie, by czuwać na
Jasnej Górze zawsze w czasie Mszy św. czytany jest fragment Ewangelii o weselu w Kanie
Galilejskiej. Metropolita wrocławski w tym roku zwrócił uwagę, że kiedy św. Jan pisał
Ewangelię, znał teksty Ewangelii synoptycznych, w związku z czym starał się je uzupełnić o
treści, które nie znalazły w dziełach świętych Marka, Mateusza i Łukasza, a które w jego
przekonaniu były istotne w pogłębieniu wiary w boskie posłannictwo Jezusa. Pasterz
Kościoła wrocławskiego podkreślił przy tym, że Maryja prosząc swojego Syna o to, by wsparł
organizatorów wesela nie prosiła o uczynienie cudu. Podzieliła się jedynie swoją troską o
dobre imię gospodarzy. – Pewnie sama nie wiedziała, o co może poprosić, ale była pewna, że
on znajdzie sposób zaradzenia grożącej kompromitacji państwa młodych i gospodarzy wesela
– tłumaczył abp Kupny, dopowiadając, że to wydarzenie było
pierwszym przykładem szczególnej siły, modlitwy i orędownictwa Bogarodzicy za
znajdujących się w potrzebie ludzi. – Maryja znała swego Syna. Wiedziała, jak wielkie jest
Jego miłosierdzie wobec ludzi. A Chrystus objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego jego
uczniowie – mówił metropolita wrocławski.
W dalszej części homilii ksiądz arcybiskup stwierdził, że mury Jasnej Góry są świadkami
wielu sytuacji, w których wierni prosili Maryję o wstawiennictwo i zostali wysłuchani a ich
wiara została umocniona. – Tu zawsze działy się cuda – podkreślił kaznodzieja i dodał: –
Maryi nie trzeba podpowiadać, w jaki sposób ma nam pomóc. Ona przedstawia prośby
Synowi, a On wie, jak nam pomóc. Dlatego powiedz dzisiaj Matce, co cię boli, z czym sobie
nie radzisz, a za Jej wstawiennictwem Jezus znajdzie rozwiązanie. Może uczyni to w taki
sposób, którego do końca nie zrozumiesz, jak gospodarz wesela, któremu starosta. Nie
podpowiadaj Chrystusowi, co ma zrobić, jak ma zrobić. Nie traktuj Go jak kogoś, kto
wykonuje polecenia. Hierarcha zachęcał przy tym wiernych, by wykorzystali czas czuwania i
z ufnością przedstawili Matce Bożej swoje intencje.
Na zakończenie abp Kupny podziękował Dolnoślązakom za ich pielgrzymowanie. –
Dziękuję, że przyszliście do Matki, że o wszystkim Jej mówicie, że przedstawiacie Jej swoje
bóle. Nie lękajmy się prosić Maryję o pomoc we wszystkich naszych potrzebach i potrzebach
naszych bliskich, o łaskę nawrócenia, zgody, łaskę powrotu do zdrowia. Nie zapominajmy o
tym, by dziękować. Każdy dzień naszego życia naznaczony jest jej opieką i Bożym
błogosławieństwem. Te wszystkie prośby, podziękowania złożę na patenie w czasie
ofiarowania razem z białą hostią, która stanie się ciałem Chrystusa. I proszę o widzialne i
niewidzialne owoce spotkania z Jezusem Eucharystycznym oraz Jego i naszą Matką –
powiedział hierarcha.
Po Mszy św. wierni spotkali się w Kaplicy Cudownego Obrazu na modlitwie różańcowej, O
21.00 przeżywali wspólnie Apel Jasnogórski, a następnie czuwali do północy modląc się

przed Jasnogórską Ikoną. Modlitwę prowadzili przedstawiciele wspólnot działających w
archidiecezji wrocławskiej, poszczególne parafie oraz zgromadzenia zakonne. O północy zaś
Dolnoślązacy ponownie zgromadzili się na Mszy św., która zakończyła tegoroczne czuwanie.
Wrocławskie pielgrzymowanie na Jasną Górę odbywa się nieprzerwanie od 2000 r., kiedy
archidiecezja wrocławska przeżywając jubileusz tysiąclecia swojego istnienia oddała się w
macierzyńską niewolę Maryi. Pamiątką tego wydarzenia jest herb archidiecezji oraz pierścień
milenijny, znajdujący się po lewej stronie jasnogórskiego wizerunku. Każdego roku w czasie
czuwania metropolita wrocławski ponawia akt oddania archidiecezji w niewolę Matki Bożej.
W tym roku akt ten został odmówiony przez abp. Kupnego po Mszy św. rozpoczynającej
kilkugodzinną modlitwę.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content