Nowy kanonik Kapituły Świętego Krzyża we Wrocławiu

fot. Radio Rodzina

Kapituła Kolegiacka Świętego Krzyża przyjęła nowego kanonika. Uroczystość odbyła się w kolegiacie św. Krzyża i św. Bartłomieja we Wrocławiu, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Decyzją księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego godnością kanonika został obdarzony: ks. Rafał Kowalczyk.

Nowy kanonik podczas ceremonii włączenia otrzymał znaki godności: dystynktorium oraz pierścień. Kanonik w obecności hierarchy złożył wyznanie wiary, przyrzekając że będzie zgodnie ze statutem kapituły i własnym sumieniem wspierać modlitwą, słowem i działaniem Ojca Świętego oraz pasterzy diecezji.

Głównym celem Kapituły jest szerzenie głębokiej czci Krzyża Jezusa Chrystusa wśród wiernych archidiecezji wrocławskiej. Ponadto jej zadaniem jest sprawowanie uroczystych czynności liturgicznych w kolegiacie Świętego Krzyża oraz asystowanie przy poświęceniu placów i położenia kamienia węgielnego pod budowę nowych kościołów. Główną uroczystością kapituły jest Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które przypada 14 września.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content