Nowy system kontroli płatnego parkowania

fot. Radio Rodzina

1 sierpnia Strefa Płatnego Parkowania (SPP) we Wrocławiu rozszerzy się o 859 miejsc postojowych i obejmie znaczny obszar Placu Grunwaldzkiego oraz Przedmieścia Świdnickiego, jak również niewielką część Ołbina oraz Starego Miasta. Tym samym ilość płatnych miejsc parkingowych zwiększy się do 6 457 miejsc. Aby skutecznie kontrolować taki obszar, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (ZDIUM) uruchomia system e-kontroli.

– Samochody posiadają zielone tablice rejestracyjne. Po okresie testów będą też specjalnie oznakowane, aby żaden mieszkaniec nie miał wątpliwości, do kogo należy pojazd i jaka jest jego funkcja – wyjaśnia Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

– Co istotne pierwsze trzy miesiące będą dla nas okresem testowania nowego rozwiązania, musimy dokładnie sprawdzić działanie systemu, aby dążyć do jego optymalnego wykorzystania, również nasi kierowcy muszą nauczyć się, jak prowadzić efektywną e-kontrolę w mieście – dodaje Tomasz Staruchowicz.

Paweł Nestorowski z  SYSTEmEG, wyjaśnił jak działa Strefa Płatnego Parkowania.

– To doskonałe rozwiązanie – przyznała Magdalena Szczepianek – Przewodnicząca Zarządu Przedmieście Świdnickie.

System e-kontroli jest precyzyjny i przystosowany do przeprowadzania kontroli wyłącznie na odcinkach pasa drogowego, na których wyznaczone zostały płatne miejsca postojowe. Podczas przejazdu pojazd skanujący dokonuje odczytu tablic rejestracyjnych zaparkowanych pojazdów, a następnie, w trybie online, po numerze rejestracyjnym dokonuje sprawdzenia w bazach danych, czy za postój została wniesiona opłata lub czy pojazd zwolniony jest z wnoszenia opłat za postój. Informacja o wytypowanych przez system pojazdach, które nie miały wniesionej opłaty przekazywana jest ZDiUM. Na tym etapie następuje ostateczna weryfikacja, czy system prawidłowo odczytał numer rejestracyjny oraz czy pojazd zajmował płatne miejsce postojowe. W przypadku pozytywnej weryfikacji, tj. potwierdzenia poprawności danych pozyskanych podczas e-kontroli, dane i dokumentacja pozyskane w procesie e-kontroli przesyłane są online do systemu windykacyjnego, celem pobrania należnej opłaty dodatkowej.

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania, wysokości opłat, abonamentów na stronie www.spp.zdium.wroc.pl.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content