Klaster Hubska 7 wspiera uchodźców

fot. Radio Rodzina

Instytucja powstała z inicjatywy samorządu województwa dolnośląskiego i realizowana jest przy udziale organizacji pozarządowych. Działa już od kilku miesięcy i cieszy się dużym powodzeniem.

To dużo więcej niż pomoc materialna

Instytucja mieszcząca się przy ulicy Hubskiej stanowi centrum pomocowe i edukacyjne wspierające uchodźców z Ukrainy w adaptowaniu się do nowego otoczenia. Klaster Hubska 7 oferuje naukę języka polskiego, ale także pomoc prawną, psychologiczną czy terapeutyczną.
Inicjatorem był Krzysztof Maj, członek zarządu Województwa. Do współpracy zaprosił Dolnośląski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Fundację Wroclife oraz Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej. Na spotkaniu w ośrodku opowiedział o genezie swojego pomysłu.

O motywach i celach tej inicjatywy krótko wypowiedział się także wojewoda Jarosław Obremski.

„Teraz Polska dla nas jest domem”

Zajmujący kilka pięter kamienicy przy Hubskiej ośrodek przez cały czas tętni życiem i obecni w nim są uczestnicy organizowanych przez niego zająć. Spotkaliśmy osoby uczące się języka polskiego, a także korzystające z oferty edukacyjnej matki z dziećmi.

Uchodźcy z Ukrainy szansą i wyzwaniem

Porozmawialiśmy też z Marcinem z Sawiczem z Dolnośląskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak ocenia, spośród 400 tys. uchodźców znajdujących na Dolnym Śląsku 60% deklaruje chęć powrotu na Ukrainę gdy będzie to możliwe. Należy jednak mieć na uwadze, że wobec zniszczeń wojennych nie stanie się szybko.

Do tej pory Klaster Hubska 7 udzielił różnego rodzaju wsparcia około dwóm tysiącom osób.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content