Nowe klasy przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy

mat.pras.

Kolejne oddziały przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy powstają we Wrocławiu. Finansowane z gminnego budżetu klasy prowadzić będzie fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty.  
Do grupy 54 oddziałów przygotowawczych dla dzieci z zagranicy, utworzonych przez miasto, dołączają kolejne. Prowadzić je będzie operator zewnętrzny, ale na takich samych zasadach, jak to ma miejsce w gminnych placówkach.

– Oddziały przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy to bardzo ważny element całego systemu edukacji. Dlatego wspieramy i finansujemy ich funkcjonowanie. Zależy nam, by dzieci uchodźcze uczyły się w naszym mieście w jak najbardziej komfortowych warunkach – mówi Monika Dubec z Wydziału Komunikacji Społecznej UM we Wrocławiu.

Wakacyjna opieka i lekcje polskiego

Nowe oddziały przygotowawcze dla ukraińskich dzieci, od lipca, powstają w Domu Ukraińskim przy ul. Ofiar Oświęcimskich we Wrocławiu. Setka dzieci (mieszkająca w Domu Ukraińskim) będzie się w nich uczyć zgodnie z podstawą programową, przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele wrocławskiej Szkoły Podstawowej Leonardo, prowadzonej przez fundację Ogólnopolski Operator Oświaty.

Pracę, w charakterze pomocy nauczyciela, znajdą również ukraińscy pedagodzy, którzy wspomagać będą polską kadrę w sprawnym prowadzeniu zajęć oraz w komunikacji z dziećmi.

Przez wakacje szkoła przy ul. Ofiar Oświęcimskich zapewni dzieciom opiekę i naukę języka polskiego. Od września rozpoczną się typowe lekcje (w klasach 1-8).

– Zajęcia w czasie wakacji prowadzić będą lektorzy języka polskiego z uprawnieniami pedagogicznymi, zatrudnieni przez fundację Ogólnopolski Operator Oświaty. Pomagać będą im nauczycielki z Ukrainy, którym kursy językowe dodatkowo pomogą w pracy od września. W placówce zatrudniona zostanie też ukraińska pani psycholog – przyznaje Katarzyna Świerczek, wicedyrektor SP Leonardo, koordynatorka oddziału zamiejscowego szkoły w Domu Ukraińskim.

Wyrównywanie szans i integracja

Poza tym takie oddziały przygotowawcze, prowadzone przez tę fundację, ruszyły (w czerwcu) już w budynku przy ul. Śrubowej we Wrocławiu. Tam w klasach 1-8 zapisanych zostało 75 dzieci, ale rekrutacja na nowy rok szkolny cały czas trwa. Lekcje, podobnie jak w poprzedniej placówce, prowadzi kadra ze Szkoły Podstawowej Leonardo, wspomagana przez ukraińskich nauczycieli.

– Dzieciom z Ukrainy trzeba zapewnić dostęp do dobrej edukacji. Dzięki temu zadbamy o wyrównywanie szans, ułatwimy integrację i wzmocnimy bardzo potrzebne poczucie wartości – tłumaczy Mateusz Krajewski, prezes fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty.

Rekrutację do oddziałów przygotowawczych przy ul. Śrubowej prowadzi SP Leonardo z siedzibą przy ul. Roosevelta 15 (nie obowiązuje rejonizacja).  

Oddziały przygotowawcze to klasy dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki. W każdej tego typu klasie może być maksymalnie 25 uczniów.

mat. pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content