Srebrna moneta Jan Stanisław Lewiński

mat. prasowe NBP

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł z serii „Wielcy polscy ekonomiści” a jej bohaterem jest Jan Stanisław Lewiński.

Sylwetkę ekonomisty oraz wygląd monety przybliża Piotr Toczyński z Narodowego Banku Polskiego, oddział we Wrocławiu.

Jan Stanisław Lewiński był ekonomistą i wykładowcą akademickim. W dzieciństwie wyjechał z Polski. Nauki pobierał w Antwerpii, Londynie, Berlinie oraz Brukseli. Podczas I wojny światowej pracował w jednym z instytutów przy Uniwersytecie Kolońskim. W czasach II Rzeczypospolitej wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Wyższej Szkole Handlowej. Publikował nie tylko w języku ojczystym, lecz także po niemiecku i angielsku. Zginął w 1930 roku w tragicznym wypadku w Wilnie.

Zainteresowania Lewińskiego były bardzo szerokie. Ekonomię rozumiał jako naukę wyrażającą zasadę gospodarności, w której istnieją – jak w naukach przyrodniczych – pewne stałe i niezmienne zasady. Realizacja głównego celu społecznego leży w podziale i wymianie bogactw uzyskanych dzięki procesowi efektywnej produkcji.

Na rewersie monety znajdują się wizerunek Jana Stanisława Lewińskiego oraz daty jego urodzin i śmierci.

Na awersie widnieje cytat pochodzący z dzieła Zasady ekonomii politycznej.

Moneta jest 14 monetą w serii Wielcy polscy ekonomiści.

Nominał 10 zł  

metal: Ag 925/1000  

stempel: lustrzany  

średnica: 32,00 mm

masa: 14,14 g  

brzeg (bok): gładki  

nakład: do 10 000 szt.

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content