PGE została Mecenasem Galerii Sztuki Polskiej Muzeum Narodowego w Krakowie

fot. Radio Rodzina

PGE Polska Grupa Energetyczna została Mecenasem „XX+XXI. Galerii Sztuki Polskiej” Muzeum Narodowego w Krakowie. Współpraca ma na celu  zachowanie i upowszechnianie sztuki polskiej wśród szerokiego grona odbiorców.

PGE rozszerza swoje zaangażowanie w dbałość o polską kulturę i polskie dziedzictwo narodowe. Dzisiaj rozpoczynamy współpracę z  Muzeum Narodowym w Krakowie – największym muzeum narodowym w Polsce z przeszło 140 letnią tradycją. W ramach współpracy PGE obejmie mecenatem jedną z najważniejszych wystaw w muzeum – Galerię Sztuki Polskiej XX i XXI wieku, prezentującą 600 dzieł najwybitniejszych polskich artystów z okresu ostatnich 120 lat –  mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.– Nasza współpraca zaowocuje otwarciem Galerii Rzeźby w ramach Galerii Sztuki Polskiej, jak również szeregiem dodatkowych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym wystawę prac Tamary Łempickiej. Jestem przekonany, że  przyczynimy się do upowszechnienia wizerunku muzeum jako miejsca otwartego i przyjaznego dla publiczności, proponującego nowe, interesujące projekty – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Dzięki współpracy z PGE Polską Grupą Energetyczną Muzeum Narodowe w Krakowie będzie mogło zapewnić „XX + XXI. Galerii Sztuki Polskiej”  atrakcyjną kampanię reklamową oraz wartościowy program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, wpisujący się w ofertę programową szkół z zakresu przedmiotów humanistycznych i artystycznych. Cieszymy się, że możemy wspierać się wzajemnie w naszych przedsięwzięciach i uczestniczyć w kreowaniu wizerunku marki PGE jako zaangażowanej społecznie w misję upowszechniania kultury. Wspólne działania naszych instytucji przyczynią się do nawiązania wieloletniej współpracy w obszarze społecznej odpowiedzialności w sektorach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – dodaje prof. dr hab. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

W ramach współpracy PGE z Muzeum Narodowym w Krakowie i objęcia mecenatem „XX+XXI. Galerii Sztuki Polskiej” zostanie otwarta Galeria Rzeźby, która zostanie poświęcona rzeźbie od połowy XX wieku do czasów współczesnych. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace m.in. Katarzyny Kobro, Wandy Czełkowskiej, Jerzego Beresia, Bronisława Chromego, Jerzego Jarnuszkiewicza czy Jacka Waltosia.

W ramach współpracy PGE razem z Muzeum Narodowym w Krakowie zrealizuje także liczne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, kampanię reklamową promującą Galerię Sztuki Polskiej, a także wydarzenia artystyczne i wystawy, w tym wystawę prac Tamary Łempickiej.

PGE jest jednym z największych mecenasów kultury w Polsce. Jednym z filarów strategii sponsoringowej PGE jest wsparcie ważnych instytucji kultury. PGE współpracuje z Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie jest Mecenasem Galerii Sztuki XIX wieku, oraz z Zamkiem Królewskim na Wawelu, gdzie jest Mecenasem Edukacji Zamku Królewskiego i Nowego Skarbca Koronnego. PGE jest także Mecenasem Muzeum Narodowego w Lublinie i 15 filharmonii w całej Polsce.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content