Finał konkursu „Przyroda wokół nas” – zwycięzcy wyłonieni!

fot. Radio Rodzina

Na terenie wrocławskiego ZOO odbył się dnia 18.05.2022 r. finał kolejnej, X edycji powiatowego konkursu „Przyroda wokół nas” zorganizowanego przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych wspólnie z Powiatem Wrocławskim, pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego. Do Afrykarium przybyło 40 uczniów klas V wraz z nauczycielami z 10 szkół podstawowych: Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernicy, Szkoły Podstawowej w Radwanicach, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich, Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące, Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smolcu, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie.

Zostały one wybrane spośród 22 zgłoszeń szkół z terenu Powiatu Wrocławskiego, które wzięły udział 20 kwietnia 2022 r. w pierwszym etapie konkursu. Po podsumowaniu wyników wyłoniono 10 najlepszych szkół, które w finale były reprezentowane przez 4 uczniów z największą ilością zdobytych punktów.

Finał X edycji rozpoczęto przemówieniem Piotra Śniguckiego – Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Andrzeja Szawana – Wicestarosty Powiatu Wrocławskiego oraz Wiesława Zająca – Członka Zarządu Powiatu Wrocławskiego. Następnie uczniowie przystąpili do grupowego rozwiązywania testu, a po krótkiej przerwie zmierzyli z zadaniem indywidulanym,  czyli rozpoznawaniem gatunków roślin i zwierząt. Dodatkową atrakcją konkursu była możliwość zwiedzenia przez dzieci Afrykarium, w trakcie oczekiwania na wyniki.

Przez cały czas trwania konkursu, nad prawidłowym jego przebiegiem czuwała Komisja konkursowa, która skrupulatnie weryfikowała prace i liczyła punkty. W skład Komisji weszli przedstawiciele Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych: Piotr Śnigucki (Przewodniczący Komisji), Katarzyna Ossowska-Kościelniak (Sekretarz) i Paweł Sendecki oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego we Wrocławiu: Andrzej Szawan, Wiesław Zając, Irena Krasicka – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska,  a także p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego – Aleksandra Podgórska.

Po finalnym zliczeniu punktów, ogłoszono zwycięzców etapu finałowego konkursu:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich

III miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czernicy

Po krótkim podsumowaniu konkursu „Przyroda wokół nas” przez Starostę Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego zostały wręczone nagrody. Wszyscy uczestnicy powiatowego finału konkursu otrzymali dyplomy i pamiątkowe upominki, natomiast laureaci 3 pierwszych miejsc dodatkowo zdobyli nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego. Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu na trzydniowe warsztaty ekologiczne.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, a zarazem kształtowanie właściwej postawy wobec przyrody
i środowiska oraz inspirowanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz jej ochrony w swoim najbliższym otoczeniu.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content