Zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu

Fot.: materiały prasowe ZDIUM

W przyszłym tygodniu na terenie miasta wystąpią zmiany w organizacji ruchu kołowego wynikające z  wdrażania nowego oznakowania oraz wyznaczania miejsc postojowych na ulicach: Suchardy, Komandorskiej, Mglistej, Babiego Lata, Sienkiewicza, Chrobrego i Grunwaldzkiej.

Ulice Mgliste i Babiego Lata

Od 25 kwietnia br. na obydwu ulicach zostaną wprowadzone ograniczenia w parkowaniu (B-36) oraz pojawią się słupki przeszkodowe w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu.

Ulica Komandorska

Od 26 kwietnia wyłączone z parkowania (B-36) będą miejsca postojowe vis a vis wylotu z ul. Skwerowej na czas niezbędny do zamontowania słupków przeszkodowych, oddzielających strefę parkowania od strefy pieszej.

Ulice Suchardy i Sienkiewicza

Od 26 kwietnia wyłączona z parkowania (B-36) będzie ulica Suchardy (strona prawa) na odcinku od Sienkiewicza do Grunwaldzkiej, na czas niezbędny dla wdrożenia oznakowania  płatnych miejsc postojowych.

Na ulicy Sienkiewicza ograniczenia w parkowaniu będą obowiązywać od 27 kwietnia na odcinku od Świętokrzyskiej do Matejki (po stronie ogrodu) na czas niezbędny dla zamontowania słupków oddzielających strefę pieszą oraz wyznaczenia płatnych miejsc postojowych.

Ulica Chrobrego

26 kwietnia obowiązywać  będzie czasowy zakaz parkowania (B-36) dla potrzeb wyznaczenia koperty dla osób niepełnosprawnych na wysokości nru 11.

Ulica Grunwaldzka

Dla potrzeb wdrożenia oznakowania miejsc płatnych, na poniższych odcinkach będą wprowadzane czasowe ograniczenia w parkowaniu (B-36):

– od 27 kwietnia odcinek od Minkowskiego do Piastowskiej

– od 28 kwietnia od Roentgena do Suchardy

– od 29 kwietnia od Bujwida do Suchardy.

Pozostawienie pojazdów w miejscach oznakowanych jako wyłączone z parkowania będzie skutkować każdorazowo ich odholowaniem na koszt właścicieli, dlatego prosimy o respektowanie zakazów.

Znaki informujące o terminie obowiązywania zakazu parkowania są już od kilku dni ustawione w terenie, ograniczenia mają charakter czasowy (od 1 do maksymalnie kilku dni).

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content