Pomagamy dzieciom Mie(ć)dź rodzinę!

mat. prasowe

Poszukujemy rodziców zastępczych dla potrzebujących dzieci z Zagłębia Miedziowego w ramach akcji Miedź Rodzinę. KGHM i dolnośląskie samorządy kontynuują działania promujące rodzinną opiekę zastępczą w regionie.

KGHM planuje w tym roku m.in. organizacje Dnia Integracji Rodzin, a dodatkowo włącza lokalne organizacje pozarządowe we wsparcie pieczy zastępczej. Pomoc obejmie m.in. porady psychologiczne, akcje charytatywne czy szkolenia doskonalące kompetencje rodzicielskie. Kolejne działania były tematem spotkania online przedstawicieli KGHM z koordynatorami pieczy zastępczej z regionu.

– Zależy nam również na zwiększeniu zaangażowania pracowników Grupy Kapitałowej KGHM w pełnieniu roli rodziców zastępczych. Wiemy, że kilkudziesięciu pracowników podjęło się tej misji. Zachęcamy kolejnych, również mieszkańców Zagłębia Miedziowego – powiedziała Lidia Marcinkowska – Bartkowiak, dyrektor naczelna ds. komunikacji w KGHM Polska Miedź S.A.

Początkowo celem było znalezienie rodziców dla 40 dzieci z Zagłębia Miedziowego. Dzięki promocji i współpracy udało się znaleźć rodziny zastępcze dla wszystkich potrzebujących. Potrzeby są o wiele większe, stąd decyzja o kontynuowaniu projektu.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę MiedzRodzine.pl, aby dowiedzieć się więcej o pieczy zastępczej lub do kontaktu na adres csr@kghm.com.

Kampania Miedź Rodzinę została zainicjowana przez KGHM w 2019 roku. W działania promujące rodzicielstwo zastępcze włączyli się również przedstawiciele lokalnego biznesu i samorządowcy z Dolnego Śląska. W ubiegłym roku miedziowa spółka wspierała instytucje pomocowe organizując m.in.: wycieczkę rowerową dla rodzin zastępczych w Jakuszycach czy też Rodzinne Strefy Animacji z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

mat. prasowe KGHM

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content