Regulamin Płatności

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego prowadzonego na stronach  i zwanego w dalszej części regulaminu Radiem Rodzina jest Katolickie Radio Rodzina, należące do Grupy Medialnej Johanneum
 2. Serwis Internetowy Radio Rodzina stanowi integralną część Grupy Medialnej Johanneum z siedzibą przy ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław.

Darowizny

 1. Radio Rodzina utrzymuje się z dobrowolnych wpłat radiosłuchaczy.
 2. Aby ułatwić słuchaczom wpłaty darowizn, Radio Rodzina udostępnia Formularz Darczyńcy, dostępny pod adresem internetowym: https://www.radiorodzina.pl/wplac-darowizne/
 3. Płatności elektroniczne, dokonywane za pomocą formularza, o którym mowa w pkt 2, są przyjmowane 24 godziny na dobę.
 4. Warunkiem przyjęcia datku drogą elektroniczną jest poprawne uzupełnienie wszystkich pól formularza.
 5. Złożenie datku możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

Informacje o darowiznach

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przez Darczyńcę przy formularzu jest wiążąca.
 2. Darczyńca może wprowadzić dowolną kwotę datku, lub wybrać z listy
 3. Darczyńca ma prawo wyboru formy płatności.

Postanowienia końcowe

 1. Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że akceptuje powyższy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2020 roku.
Skip to content