Zielona transformacja tematem Forum Green Region we Wrocławiu

fot. Radio Rodzina

Jakie są główne założenia Europejskiego Zielonego Ładu? Czy samorządy i sektor prywatny chętnie korzystają z narzędzi służących zmianom gospodarczym? Jaki wkład w zrównoważoną transformację będą mieli obywatele państw członkowskich? O tym rozmawiamy w audycji Bliżej Europy.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej organizowanej w ramach Forum Green Region. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 2 marca w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Kamiennej 43/45 we Wrocławiu, trwają zapisy.

Tematem przewodnim konferencji jest zrównoważony rozwoju sektora energetycznego i transportu w Polsce w kontekście współczesnych wyzwań regionalnych i globalnych w wymiarze gospodarczych, społecznym i politycznym. Forum towarzyszą bezpłatne warsztaty prowadzone przez ekspertów.

Gośćmi audycji są prelegenci: prof. dr hab. Bożena Ryszawska z Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Jacek Wasik, Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej.

POSŁUCHAJ:

Cz. 1.

Cz. 2.

Cz. 3.

Cz. 4.

Konferencja wpisuje się w Strategię 2030 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która promuje rozwój Uczelni w harmonii z otoczeniem i zaangażowanie całej społeczności akademickiej w tworzenie lepszego świata. Zapraszamy badaczy i badaczki na wszystkich etapach kariery zawodowej, w tym doktorantów i doktorantki, do zgłaszania udziału w konferencji naukowej w ramach Forum Green Region.

Formularz zgłoszeniowy: https://green-region.ue.wroc.pl/konferencja-naukowa/

Audycja powstała przy współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej.

Zob. też:

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content