Wrocław Bez Przemocy

Fot. wroclaw.pl

29 listopada wystartowała miejska kampania społeczna Wrocław Bez Przemocy. Miasto Wrocław od lat prowadzi i wspiera działania, których celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy oraz zapewnienie jej ofiarom i świadkom dostępu do różnych form pomocy – wsparcia psychologicznego, materialnego, organizacyjnego.

Przemoc może mieć różne twarze. To nie tylko przemoc fizyczna, ale i psychiczna czy emocjonalna. Co zrobić, gdy jesteśmy świadkami trwałej przemocy? Gdzie szukać wsparcia?

Naszym gościem jest dziś Izabella Pawłowska, przewodnicząca Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, MOPS Wrocław. Rozmawiamy o skali przemocy w rodzinach i procedurze Niebieskiej Karty.

POSŁUCHAJ:

Miejska kampania Wrocław Bez Przemocy to szereg działań prowadzonych na rzecz nagłośnienia zjawiska przemocy i świadczenia pomocy jej ofiarom i świadkom. Organizatorami kampanii są Wydział Zdrowia oraz Wydział Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego, a wśród partnerów akcji znaleźli się m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Kino Nowe Horyzonty, Pracownia Rozwoju.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content