Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski o pracy uchodźców w placówkach ochrony zdrowia

Zakwaterowanie, wyżywienie, dostęp do opieki medycznej to pierwsze potrzeby, które należało zapewnić osobom przybyłym do naszego kraju. W dalszej perspektywie duże znaczenie ma także zapewnienie miejsc pracy uchodźców.

Mówi Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Do dolnośląskich podmiotów medycznych zgłasza się coraz więcej uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy chcieliby rozpocząć pracę. Są to przede wszystkim pielęgniarki i lekarze, ale zgłaszają się również farmaceuci, fizjoterapeuci oraz diagności laboratoryjni. Co ciekawe do pracy zgłaszają się osóby, które w Ukrainie wykonywały zawód felczera.

Ponad 200 osób podjęło się nauki języka polskiego – dodaje Krzyżanowski.

Dolnośląskie podmioty medyczne zatrudniały obywateli Ukrainy jeszcze przed wybuchem wojny. Pracę w szpitalach podjęli zarówno lekarze, lekarze stażyści, jak i pielęgniarki. Łącznie w marszałkowskich szpitalach przed rozpoczęciem wojny podjęło pracę 42 lekarzy i 10 pielęgniarek obywatelstwa ukraińskiego. Pracę w szpitalach znalazły również salowe, kucharki oraz pracownicy gospodarczy.

Wicemarszałek województwa o projekcie programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, po szerokich konsultacjach z samorządowcami i mieszkańcami regionu, przekazany został do Komisji Europejskiej. Liczba spotkań, podjętych działań i zaangażowania samorządu województwa została zauważona i pozytywnie oceniona przez przedstawicieli Komisji.

– W niektórych sprawach Komisja Europejska ma odmienne zdanie, np. w sprawie ochrony zdrowia – mówi Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

-Liczba spotkań, podjętych działań i zaangażowania samorządu województwa została zauważona i pozytywnie oceniona przez przedstawicieli Komisji.

Wicemarszałka pytamy, dlaczego Dolny Śląsk jako jedyny w kraju nie dostał pozytywnej opinii ws. podziału funduszy unijnych? – To nie jest przeszkoda – mówi Marcin Krzyżanowski.

Komisja Europejska ma trzy miesiące na akceptację lub zaproponowanie zmian czy uwag dot. projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.

 Ile będziemy musieli zapłacić za Turów?

O ponad 30 mln euro obcięła Komisja Europejska oz unijnych dotacji część nałożonej na Polskę kary za Turów – ustalił portal money.pl. Prawdopodobnie to nie koniec pomniejszonych przelewów.

Sprawę komentuje Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Money.pl ustalił w resorcie finansów, że o 15 mln euro obcięto dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Pieniądze z niego są przeznaczane m.in. na wspieranie osób z niepełnosprawnością czy bezrobotnych na rynku pracy. 

Przypomnijmy, w ubiegłym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tys. euro dziennie za nie wstrzymanie prac w kopalni PGE Turów.

POSŁUCHAJ:

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content