Ukrycie Boga. Jezus zstępuje do Otchłani i wyrywa ze śmierci do życia

Wigilia paschalna, fot. lavoce.it

Wielka Sobota jest dniem ukrycia Boga. W Credo wyznajemy, że po ukrzyżowaniu, śmierci i pogrzebie Chrystus „zstąpił do piekieł” a trzeciego dnia zmartwychwstał. „Ukrycie Boga jest częścią duchowości współczesnego człowieka”, mówił kard. Joseph Ratzinger.

W starożytnej homilii na Wielką Sobotę możemy przeczytać: „Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę”.

– W tajemnicy „zstąpienia do piekieł” wyznajemy i wierzymy w to, że przed zmartwychwstaniem Chrystus przebywał w krainie zmarłych. Zstąpił tam jako Zbawiciel, ogłaszając dobrą nowinę uwiezionym duchom, jak uczy nas Katechizm Kościoła Katolickiego. Jezus Chrystus zstępując do piekieł wyzwolił dusze sprawiedliwych, które oczekiwały swego Wyzwoliciela. Jezus nie przyszedł zniszczyć piekło potępionych, ale by wyzwolić sprawiedliwych, którzy Go poprzedzili – mówi ks. Mariusz Frukacz, redaktor Niedzieli.

– W Wielką Sobotę, w królestwie śmierci rozległ się głos Boga, a wówczas stało się coś nie do pomyślenia. Miłość przeniknęła „do piekieł”, nawet w skrajnym mroku ludzkiej samotności możemy usłyszeć głos, wzywający nas i napotkać rękę, która nas chwyta i prowadzi na zewnątrz – mówił za Benedyktem XVI.

Na audycję zapraszają red. Izabela Banaszewska i ks. Mariusz Frukacz, redaktor Niedzieli.

Posłuchaj:

Materiał udostępniony przez Radio Jasna Góra, dzięki współpracy rozgłośni katolickich w Polsce.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content