Przebieg synodu w diecezji

Ks. Adam Łuźniak, Archidiecezja Wrocławska

W Archidiecezji Wrocławskiej trwa synod, czyli wydarzenie mające pomóc biskupom danego terenu w znalezieniu adekwatnych rozwiązań bądź ujednoliceniu praktyki związanej z liturgią, dyscypliną sakramentalną czy kościelną. Poza osobami duchownymi, ważną rolę pełnią tu wierni świeccy.

Decyzją ks Abp Józefa Kupnego zwołany synod ma służyć doświadczeniu spotkania Boga we wspólnocie Ludu Bożego. Jest on realizowany pod hasłem: „Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn. Diecezjalny synod o nawróceniu i odnowie życia Kościoła. Komunia – formacja – misja”. Opiera się na modlitwie, katechezach głoszonych w oparciu o listy do siedmiu kościołów (Ap), słuchaniu Ducha Św. i siebie nawzajem.

Jego przebieg podzielony jest na etapy. Obecnie znajdujemy się w etapie presynodalnym, który obejmuje tworzenie i spotkania zespołów w parafiach oraz rejonach, formację duchową i szkolenia uczestników, w końcu diagnozę sytuacji i propozycje rozwiązań spisanych w formie syntezy.

Właściwe rozpoczęcie synodu wyznaczono na 19 maja 2024 – w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wówczas to powołane przez Arcybiskupa komisje / plena rozpoczną prace formacyjne oraz opracują niezbędne dokumenty.

W studiu Radia Rodzina był ks. Adam Łuźniak, przewodniczący Sekretariatu Synodu naszej diecezji, a także wikariusz generalny Archidiecezji Wrocławskiej. Rozmawiamy o historii synodu w Kościele, zadaniach pierwszych synodów oraz o przebiegu procesu w diecezji.

POSŁUCHAJ:

Cz. 1. Historia synodów w Kościele

Cz. 2. Etapy procesu synodalnego w Archidiecezji Wrocławskiej

Cz. 3. Misja Kościoła i wiernych

Cz. 4. Co w najbliższym czasie

Przygotowała Daria Detlaf

Synteza Synodalna Archidiecezji Wrocławskiej znajduje się na stronie: https://www.archidiecezja.wroc.pl/pliki/synod_synteza04072022.pdf

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content