Stabilna produkcja miedzi i wzrost przychodów Grupy Kapitałowej KGHM

mat. prasowe

Utrzymanie produkcji miedzi płatnej na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego, wyższa produkcja srebra, wzrost przychodów w Grupie KapStabilna produkcja miedzi i wzrost przychodów Grupy Kapitałowej KGHMitałowej KGHM oraz mocny wynik operacyjny Grupy w zmiennym otoczeniu makro i presji inflacji kosztów – miedziowy gigant przedstawił wyniki finansowe za III kwartały 2022 roku.

Wyniki produkcyjne

Wyższą produkcję odnotowano w KGHM Polska Miedź S.A., co jest wynikiem m.in. większej dostępności wsadów obcych oraz dyspozycyjności ciągów technologicznych.

Tomasz Zdzikot – prezes Zarządu, p.o wiceprezesa zarządu ds. rozwoju mówi, że obecnie uwaga skupiona jest na konstruowaniu budżetu na 2023 rok.

– Chciałbym, by naszymi priorytetami były inwestycje i rozwój, dodaje prezes.

-Wyniki finansowe za III kwartały 2022 roku są dobre – mówił prezes.

Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM w III kwartałach tego roku była nieznacznie niższa w stosunku do okresu porównywalnego i wyniosła 557 tys. ton.

W Polskiej Miedzi, w porównaniu do 9 miesięcy roku ubiegłego nastąpił wzrost (1 proc.) produkcji srebra do 1022 ton.

Mówi Marek Świder – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, p.o zarządcze dot. aktywów zagranicznych.

Wiceprezes przestawił także wyniki produkcji srebra.

Wyniki finansowe i operacyjne

Grupa Kapitałowa KGHM zwiększyła o 505 mln (+11 proc.) wynik finansowy netto od zanotowanego po 9 miesiącach 2021 r., przede wszystkim w związku z m.in. wyższym wynikiem z różnic kursowych przy niższym wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia i wyższym podatku CIT.

Utrzymująca się dobra koniunktura na rynku metali przyczyniła się z kolei do wzrostu przychodów Grupy Kapitałowej KGHM (+18 proc.) w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego, do poziomu 25 696 mln zł.

Andrzej Kensbok – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych skomentował wyniki finansowe miedziowego giganta.

Inwestycje i stabilny rozwój

KGHM utrzymuje stabilną produkcję miedzi z aktywów krajowych (górnicza 334,4 tys. ton; hutnicza 442,5 tys. ton). Spółka kontynuuje kluczowe projekty, takie jak Program Udostępniania Złoża (zakończenie głębienia szybu GG-1). Postój remontowy w Hucie Miedzi Głogów nie miał wpływu na bieżącą działalność firmy. Kontynuowana była realizacja Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów na OUOW Żelazny Most.

KGHM podejmuje również liczne inicjatywy badawczo-rozwojowe dla zwiększenia efektywności głównego ciągu technologicznego KGHM. Miedziowa spółka realizuje Program Strategiczny Huta Hybrydowa Legnica oraz projekty eksploracyjne w Polsce, a także rozwojowe działania w aktywach zagranicznych.

Miedziowy gigant kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój energetyki jądrowej, słonecznej i wiatrowej. KGHM konsekwentnie rozwija projekty przyczyniające się do spadku emisji CO2. Od 2023 roku w kopalni Sierra Gorda 100 proc. energii elektrycznej będzie pochodzić z własnych źródeł z OZE.

POSŁUCHAJ:

inf. wł. mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content