Sens krzyża w ujęciu Benedykta XVI

Fot. Agenzia ANSA, vaticannews.va

Dla chrześcijanina przyjęcie krzyża oznacza, że bierze udział w całej bezwarunkowej miłości Boga do człowieka. To akt wiary. Podwyższyć krzyż w świetle zmartwychwstania znaczy pragnąć przeżywać i ukazywać całokształt tej miłości – zauważa ks dr. Błażej Małolepszy z Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, autor rozprawy doktorskiej pt. „Sens Krzyża Chrystusa w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”.

Prawda o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym jest centralnym punktem Bożego Objawienia, tym samym przynależy do depozytu wiary, nauczania apostolskiego i konsekwentnie – chrześcijańskiej refleksji teologicznej. W misterium paschalnym Chrystusa w pełni objawiły się i zarazem wypełniły zbawcze zamiary Boga, a historia zbawienia osiągnęła w nim swój punkt kulminacyjny. – pisze ks. dr Błażej Małolepszy.

Jako wydarzenie historyczne Krzyż stał się wydarzeniem o charakterze epifanijnym i soterycznym, ponieważ był przestrzenią zwycięstwa Chrystusa nad złem i śmiercią. W refleksji teologicznej interpretowany jest jako Objawienie Boga i aktualne dla człowieka słowo o Jego zbawczej miłości. Stąd, zarówno wśród prawd chrześcijańskiej wiary jak i w refleksji teologicznej, zajmuje on szczególne i uprzywilejowane miejsce.

Fragment pracy doktorskiej Autora

W kolejnych rozdziałach pracy ks. dr Małolepszy przypomina: „Poprzez udział w tajemnicy Krzyża, a więc w tajemnicy radykalnej miłości Chrystusa, człowiek realizuje Boży projekt swojej egzystencji. W swoistym wydziedziczeniu siebie w miłości, w byciu „dla” – na wzór Syna Bożego – odkrywa prawdziwy sens własnego życia. Poprzez utożsamienie się z Chrystusem może prawdziwie doświadczyć swojej tożsamości i owocności życia, zauważa Ratzinger. Dopiero wówczas ma szansę odnaleźć prawdziwy sens egzystencji. W ujęciu Ratzingera odkryć sens życia można jedynie poprzez wejście w ruch miłości Syna Bożego skierowany „od Ojca” i „ku Ojcu”. Krzyż stanowi najwyższą apoteozę tej prawdy.

Emisja w Wielki Piątek po godz. 13:10 w audycji Dziś w Kościele.

Posłuchaj:

Materiał udostępniony dzięki współpracy rozgłośni katolickich w Polsce.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content