Radio Wolna Europa –  Głos wolnego świata w 70. rocznicę pierwszej audycji

fot. Patrycja Jenczmionka

W naszej kolejnej audycji „Odkrywamy historię z IPN” rozmawiamy o Radiu Wolna Europa (późniejsza Rozgłośnia Polska RWE). Doktor Kamil Dworaczek – naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu przybliża nam wydarzenia sprzed 70 lat.  Polska sekcja Radia Wolna Europa rozpoczęła nadawanie stałych audycji w języku polskim 3 maja 1952 r. W okresie PRL stało się jednym z najważniejszych obiektywnych źródeł informacyjnych dla milionów Polaków.

Radio Wolna Europa było odpowiedzią na monopol propagandy informacyjnej władzy komunistycznej.

Na początku założono Komitet Wolnej Europy, dodaje historyk.

Na czele rozgłośni stanął Jan Nowak-Jeziorański.

Kluczem do sukcesu rozgłośni był czas nadawania.

RWE miało szereg współpracowników o szerokim formacie.

Za słuchanie radia groziły represje. Najdotkliwsze miały miejsce w latach 50-tych.

Jest także dolnośląski akcent Radia Wolna Europa, który przybliża historyk.

W niektórych krajach Radio Wolna Europa wznowiło swoją dzialność.

Radia Wolna Europa miało fundamentalny wpływ na kształtowanie postaw przyszłych pokoleń – zaznacza doktor.

Radio powstało i działało dzięki organizacyjnemu i finansowemu wsparciu władz Stanów Zjednoczonych. Jego siedziba znajdowała się w Monachium.

Szacuje się, że w latach siedemdziesiątych RWE słuchało nawet kilkanaście procent dorosłych Polaków.

POSŁUCHAJ:

cz.1

cz.2

cz.3

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content