Pogotowie Mediacyjne

fot. Radio Rodzina

W ramach projektu Pogotowie Mediacyjne oferowana jest bezpłatna pomoc w rozwiązywaniu sporów metodą mediacji, która jest dostępna dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Wrocławia. Inicjatywę koordynuje Fundacja Dom Pokoju.

Mediacje to metoda rozwiązywania konfliktów przy obecności osoby trzeciej, która pomaga we wzajemnej komunikacji stron i ułatwia dojście do porozumienia. Mediator nie osądza i nie wydaje wyroków – wspiera w komunikacji strony sporu bez ingerencji w efekt rozmów.

Zamiast pójścia do sądu (które często jest ostatecznym krokiem w walce o swoje prawa bądź racje), strony konfliktu mogą spróbować mediacji. Spotkanie z mediatorem trwa ok. 90 minut; zakłada dobrowolność, akceptację reguł i poufność przebiegu mediacji.

Gośćmi audycji są Antonina Gawrońska i Maja Zabokrzycka z Fundacji Dom Pokoju.

Posłuchaj:

Cz. 1.

Cz. 2.

Cz. 3.

Cz. 4.

Fot. dompokoju.org

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content