Orędzie o stanie Unii Europejskiej

Fot. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Wrocław 2022

W orędziu o stanie Unii wygłoszonym 14 września 2022 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła inicjatywy przewodnie, które Komisja planuje realizować w nadchodzącym roku. Wiele z nich powstało w odpowiedzi na zalecenia obywateli sformułowane podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Ursula von der Leyen wygłosiła swoje trzecie orędzie nt. stanu Unii. W przemówieniu trwającym blisko godzinę dominował temat wojny w Ukrainie, solidarności Europejczyków oraz kryzysu gospodarczego. Nie zabrakło także tematów takich jak: bezpieczeństwo militarne UE czy kształcenie młodzieży.

Instytucje demokratyczne muszą nieustannie zdobywać i odzyskiwać zaufanie obywateli. Musimy być przygotowani na nowe wyzwania, jakie historia zawsze stawia przed nami. Tak jak uczynili to obywatele Unii, gdy miliony Ukrainek i Ukraińców zapukały do ich drzwi. To jest właśnie Europa w najlepszym wydaniu. Unia determinacji i solidarności.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

Wydarzenie było komentowane podczas spotkania w Domu Europy we Wrocławiu, w którym uczestniczyli naukowcy w ramach Szkoły Letniej Doktorantów. Projekt koordynowany jest przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Naszymi gośćmi są: dr Paula Wiśniewska z Katedry Studiów Europejskich UWr oraz prof. Piotr Sula, badacz systemów politycznych, zastępca dyrektora Instytutu Politologii ds. nauki i rozwoju.

W nagraniu prezentujemy fragmenty Orędzia o Stanie UE 2022.

POSŁUCHAJ:

Cz. 1.

Cz. 2.

Cz. 3.

Cz. 4.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content