Od kwietnia praca zdalna za zgodą pracodawcy i pracownika – wchodzą nowe przepisy

fot. Radio Rodzina

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza możliwość wykonywania pracy zdalnej – oznacza to, że  może być ona wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, ale uzgodnionym wcześniej z pracodawcą. Pracownik będzie mógł np. wykonywać pracę w miejscu zamieszkania wykorzystując środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość w formie pracy zdalnej – tak mówią przepisy.

Pracownik będzie miał prawo wykonywać pracę zdalną okazjonalnie – w wymiarze, który nie przekroczy 24 dni w roku kalendarzowym. Na dodatek muszą być uzgodnione warunki BHP – tłumaczy Andrzej Otręba Przewodniczący Dolnośląskiego OPZZ.

Kwestią, którą pracodawca będzie musiał uzgodnić z pracownikiem jest pokrywanie kosztów energii i Internetu – dodaje Otręba.

Nowelizacja kodeksu pracy daje pracodawcy możliwość sprawdzenia, czy pracownik nie pojawia się w pracy po spożyciu alkoholu. Zgodnie z art. 22(1c) par. 1 kodeksu pracy: Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników.

Nowe przepisy wejdą w życie 7 kwietnia 2023.

Posłuchaj:

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content