Miejsce w Kościele dla osób w związkach niesakramentalnych

fot. Radio Rodzina

Papież Jan Paweł II był pierwszym hierarchą w Kościele katolickim, który zezwolił na Komunię św. dla rozwodników – pod warunkiem trwania w czystości, bez współżycia w ewentualnym nowym związku. Taka jest wiara Kościoła, ale praktyka życia pokazuje coś innego.

Św. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” już w 1981 roku mówił, by nie budować nowego związku na zgliszczach zniszczonego małżeństwa, ponieważ związek sakramentalny jest nierozerwalny.

Codzienne doświadczenie pokazuje, niestety, że ten, kto wnosi sprawę o rozwód, zamierza wejść w ponowny związek, oczywiście bez katolickiego ślubu kościelnego. Z uwagi na to, że rozwody są plagą, która na równi z innymi dotyka w coraz większym stopniu także środowiska katolickie, problem ten winien być potraktowany jako naglący. Zagadnieniem tym zajęli się wprost Ojcowie Synodu. Kościół bowiem ustanowiony dla doprowadzenia wszystkich ludzi, a zwłaszcza ochrzczonych, do zbawienia, nie może pozostawić swemu losowi tych, którzy — już połączeni sakramentalną więzią małżeńską — próbowali zawrzeć nowe małżeństwo. Będzie też niestrudzenie podejmował wysiłki, by oddać im do dyspozycji posiadane przez siebie środki zbawienia.

Adhortacja Familiaris Consortio

Duszpasterstwo Kościoła powinno towarzyszyć ludziom w nowych związkach, nie zostawiać ich, natomiast kwestia seksualności jest postawiona jasno: skoro nie ma małżeństwa, nie może być współżycia.

Jakie propozycje ma Kościół dla osób wierzących, żyjących w kolejnych związkach? We Wrocławiu przy klasztorze dominikanów funkcjonuje Duszpasterstwo Osób w Powtórnych Związkach Małżeńskich.

Jesteśmy grupą osób, które z różnych powodów nie mogą zawrzeć sakramentalnego związku małżeńskiego. Są wśród nas tacy, którzy odeszli od sakramentalnego małżonka i tacy, którzy zostali przez niego porzuceni. Są pomiędzy nami osoby, które owdowiały w trakcie bycia w duszpasterstwie lub przed wstąpieniem do niego. Są osoby, które przychodzą na spotkania bez współmałżonka, bo nie widzi siebie w takiej formie religijności.

Temat podejmujemy w rozmowie z o. Andrzejem Kuśmierskim OP, przeorem Dominikanów we Wrocławiu, duszpasterzem Duszpasterstwa Jesteśmy – dla osób w powtórnych związkach małżeńskich.

POSŁUCHAJ:

Cz. 1.

Cz. 2.

Cz. 3.

Cz. 4.

Tekst adhortacji papieskich: Familiaris Consortio, Amoris Laetitia.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content