Katechezy w parafii św. Mikołaja

Fot. Jan Rduch (arch. prywatne)

W parafii Ojców Paulinów przy ul. św. Antoniego we Wrocławiu trwa cykl katechez dla dorosłych. „Przyjdź, posłuchaj Dobrej Nowiny”. Katechezy odbywają się w poniedziałki i czwartki o 19:30.

Jan i Marianna Rduchowie są małżeństwem od ośmiu lat. Mają pięcioro dzieci, mieszkają na wrocławskich Karłowicach, zajmują się pracą i wychowaniem. Są też członkami ekipy, która w parafiach we Wrocławiu i Miliczu głosi katechezy o tym, że Bóg kocha człowieka.

Jan zwrócił uwagę na kondycję współczesnego człowieka, który żyje w pośpiechu, zabieganiu. Przypomniał słowa św. Pawła z Listu do Koryntian 1 Kor 2,9.

W poniedziałek 31 października głoszony będzie Kerygmat. Ojcowie Paulini oraz ekipa katechistów zapraszają każdego, a zwłaszcza tych, którzy źle się mają, by przyszli posłuchać.

Katechezy głoszą: o. Marcin Wirkowski OSPPE oraz trzy małżeństwa wchodzące w skład ekipy. Podobne dzieło Drogi Neokatechumenalnej prowadzone jest m.in. w parafii św. Elżbiety (ul. Grabiszyńska), św. Michała Archanioła (ul. Prusa) czy w parafii św. Augustyna (ul. Sudecka).

Cała rozmowa już dziś (31.10) po godz. 13:10 w audycji Dziś w Kościele.

POSŁUCHAJ:

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content