Katastrofa ekologiczna na Odrze

fot. Radio Rodzina

Opublikowany przed miesiącem unijny raport analizuje masowe śnięcie ryb w Odrze w lipcu i sierpniu 2022 r., jedną z największych katastrof ekologicznych w Europie w najnowszej historii. O zjawisku i rekomendacjach, by zapobiec kolejnym zapaściom, porozmawiamy z ekspertami.

Analiza przeprowadzona przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji i Europejską Agencję Środowiska określa prawdopodobne przyczyny i proponuje zalecenia, które pomogą zapobiec powtórzeniu się takich katastrof. Zgodnie z dowodami naukowymi zawartymi w raporcie, śmierć około 360 ton ryb była spowodowana znacznym toksycznym zakwitem glonów zidentyfikowanych jako Prymnesium parvum.

Kluczowym czynnikiem, który umożliwił namnażanie się tego gatunku wód słonawych, jest najprawdopodobniej wysokie zasolenie Odry w tym czasie, będące skutkiem zrzutów ścieków przemysłowych o dużej zawartości soli m.in. z działalności przemysłowej, takiej jak górnictwo. Innymi czynnikami, które się do tego przyczyniły, były susza i wynikający z niej niski poziom wody, ograniczający rozcieńczanie i przepływ. Podwyższone stężenia składników odżywczych, zwłaszcza fosforu i azotu, są również kluczowym składnikiem przyczyniającym się do takich zakwitów.

Gośćmi audycji są: Izabela Zygmunt z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Krzysztof Smolnicki, ekolog i aktywista z Międzynarodowej Koalicji Czas na Odrę.

POSŁUCHAJ:

Cz. 1. Izabela Zygmunt

Cz. 2. Izabela Zygmunt

Cz. 3. Krzysztof Smolnicki

Cz. 4. Krzysztof Smolnicki

Cz. 5. Krzysztof Smolnicki

Rozmawiała Daria Detlaf.

Zob. też:

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content