Dzieje się we Wrocławiu #264

fot. Radio Rodzina

Wrocław kolejny raz rozdaje darmowe kompostowniki. Głównym celem programu jest edukacja wrocławian w zakresie prawidłowego kompostowania odpadów, promocja kompostowania na własne potrzeby oraz zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi.

Program udostępniania mieszkańcom pojemników do kompostowania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji trwa nieprzerwanie od 2012 roku. Cieszy się uznaniem mieszkańców, bo od rozpoczęcia akcji Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia wydał już blisko 2,5 tys. kompostowników. W tym roku do rozdania jest jeszcze 273 sztuki.

Mieszkaniec Wrocławia, bądź placówka oświatowa, spełniający wymagania, składa do Wydziału Środowiska wniosek o użyczenie kompostownika, następnie podpisuje z Gminą Wrocław umowę użyczenia kompostownika, na okres 36 miesięcy. W trakcie obowiązywania umowy składa roczne sprawozdania o ilości odpadów poddanych kompostowaniu.

O szczegółach opowiada Mikołaj Czerwiński z UM Wrocławia.

Fot. Kompostowniki typu Termo-700 o pojemności 720
l. Pojemniki wykonane są z tworzywa sztucznego otrzymanego z odzysku, a ich trwałość
szacowana jest na ok. 12 lat. / mat. pras.

Co zrobić, aby otrzymać kompostownik?

O użyczenie kompostownika, może wystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia lub placówka
oświatowa, który/która:

– dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
– dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,
– ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu oraz zobowiąże się do składania sprawozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w okresie obowiązywania umowy,
– kompostowniki nie są udostępniane na rodzinne ogrody działkowe.

Wnioski na użyczenie kompostownika można pobrać ze strony internetowej Urzędu: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/9028/udostepnianie-kompostownikow

Mat. pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content