Dzieje się we Wrocławiu #258

fot. Radio Rodzina

We Wrocławiu nastolatkowie mogą odpracować swoje błędy. Ruszyły prace społeczne dla nieletnich, którzy pod nadzorem kuratorów sądowych mogą realizować taki środek wychowawczy.

W styczniu ubiegłego roku weszło w życie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, umożliwiające kierowanie nieletnich do prac społecznych. To sąd rodzinny decyduje o takiej formie kary, określając jej czas, wymiar oraz sposób kontrolowania. Organizacją prac społecznych dla nieletnich zajmuje się Wrocławskie Centrum Integracji.

Wrocławskie Centrum Integracji ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Dzięki temu osoby skazane pracują na rzecz szkół, przedszkoli, schroniska dla zwierząt czy charytatywnej stołówki. Nowe zadanie – organizacja prac społecznych dla osób nieletnich, jest kontynuacją tych działań. Teraz swoje błędy odpracowuje u nas pięcioro nastolatków – tłumaczy Ewa Żmuda, zastępca dyr. Wrocławskiego Centrum Integracji.

Podobnie jak w przypadku dorosłych, nieletni po otrzymaniu decyzji Sądu, są kierowani do Wrocławskiego Centrum Integracji, które jest swoistym mostem pomiędzy Sądem a partnerami,u których organizowana jest praca na cele społeczne. Z nieodpłatnych prac korzystają m.in. szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, fundacje, stowarzyszenia, rady osiedli, organizacje kościelne. Ustawodawca przewidział, że to kuratorzy sądowi są odpowiedzialni za kontrolę wykonania przez nieletnich tego środka wychowawczego. WCI koordynuje tę współpracę i na bieżąco przekazuje niezbędne informacje kuratorom rodzinnym.

Osoby nieletnie wykonują np. prace pielęgnacyjne terenów zielonych, zamiatają chodniki, sprzątają śmieci. Mogą też wykonywać drobne prace malarskie oraz inne, wynikające z zapotrzebowania placówek np. prace informatyczne czy drobne prace biurowe.

W tym roku Wrocławskie Centrum Integracji przyjęło 5 osób nieletnich, które muszą odpracować swoje błędy. Ich praca organizowana jest od poniedziałku do soboty, zarówno w godzinach porannych jak i wieczornych, tak by nastolatki mogły pogodzić realizację prac społecznych z obowiązkami szkolnymi.

Gośćmi programu są Ewa Żmuda, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji oraz Paulina Marszczewska-Zbieg, kierownik zespołu Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej.

Posłuchaj:

Cz. 1.

Cz. 2.

Cz. 3.

Organizacja prac społecznych dla osób skazanych we Wrocławiu w liczbach: Tysiąc osób rocznie odpracowuje swój wyrok na rzecz miasta, 100 tys. odpracowanych godzin rocznie, 2,5 mln zł – wartość prac wykonywanych przez osoby skazane. Źródło: UM Wrocławia

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content