Działamy dla lepszej Polski

mat.pras.

Projekt pod nazwą „Działamy dla lepszej Polski” – cykl radiowych audycji informacyjno-edukacyjnych, ma na celu zwiększenie świadomości słuchaczy i internautów o zadaniach publicznych realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Odcinek 28:

Opis audycji: Jest to m.in. powstanie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, będące wyspecjalizowaną agendą Ministra Zdrowia, utworzoną w 2022 roku w wyniku połączenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Centrum prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami, realizując zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom, w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Ekspert: dr n. med. Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content