Działamy dla lepszej Polski

mat.pras.

Projekt pod nazwą „Działamy dla lepszej Polski” – cykl radiowych audycji informacyjno-edukacyjnych, ma na celu zwiększenie świadomości słuchaczy i internautów o zadaniach publicznych realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Odcinek 23:

Opis audycji: Działania Straży Pożarnych to przede wszystkim gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne – szczególnie na drogach, ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt, a także zagrożonego mienia, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych, prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym także podczas powodzi. Do działań Straży Pożarnych zalicza się także usuwanie skutków zdarzeń, w szczególności po przejściu anomalii pogodowych.
Ekspert: bryg. Andrzej Szozda, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu
Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content